Saxoinstituttet, Københavns Universitet

Fagområde

Historie

Forskningsleder

Christian Ammitzbøll Thomsen

Lektor (ph.d.), født 1981

Projekttitel

Migration and Membership Regimes in the Ancient Greek World (400 BCE - 100 CE)

Hvad handler dit projekt om?

Den antikke græske verden var en verden i konstant bevægelse. Så godt som alle græske bystater var hjemsted for et betydeligt antal fremmede, der som ikke-borgere var forment adgang til at deltage i byernes politiske liv. Mens tidligere forskning i høj grad har været optaget af denne politiske eksklusivitet, vil mit hold og undersøge, hvilke økonomiske, sociale og religiøse muligheder bystaterne tilbød de fremmede, og hvordan disse muligheder - forskellige fra bystat til bystat - formede både migrationsmønstre og det enkelte liv for både fremmede og borgere. Projektet består af fire del-studier, der hver især skal belyse forskellige muligheder for ikke-borgeres medlemskab i de samfund, de beboede: (1) en undersøgelse af hvorledes velhavende fremmede søgte at efterligne deres ligemænd blandt borgerne, (2) en undersøgelse af forhenværende slavers sociale og økonomiske muligheder, (3) en undersøgelse af betydningen af fremmedes skrøbelige juridiske status i det økonomiske, sociale og religiøse liv, og (4) en arkæologisk undersøgelse af (fremmede) kvinders rolle i udviklingen af nye religiøse fælleskaber.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Som langt de fleste mennesker finder jeg fortiden og dens beboere dybt fascinerende – på en gang umiddelbart genkendelige og samtidig fjerne og fremmede. Mange af vore egne spørgsmål i forbindelse med samfundsindretning finder paralleller i oldtidens græske samfund, og selvom historien sjældent rummer svar, aftegner den ofte muligheder og sætter altid samtiden i et nyt perspektiv. Min forskning har tidligere kredset om de græske bystaters politiske institutioner og om fordelingen af magt blandt borgerne. I forlængelse heraf blev det naturligt at spørge: hvilken plads og hvilke livsudfoldelsesmuligheder fandtes for dem, som ikke havde fuldgyldigt medlemskab af staten?

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største udfordring er også en af de vigtigste grunde til at gennemføre projektet, nemlig at ikke-borgere (især de fremmede) er svære at se i et kildemateriale, der i høj grad blev skabt af og for borgerne i de græske bystater. Ved at afdække de fremmedes liv og livsbetingelser kan vi først og fremmest opnå en bedre og bredere forståelse af de(t) antikke græske samfund og de mennesker, der beboede dem, men vi får også en mere nuanceret forståelse af borgerne of deres verden – en verden, der traditionelt har nydt forskningen store interesse.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Migration er i dag konstant del af den offentlige debat, både herhjemme og internationalt, og vi er vant til at se på migration som et fænomen, der påvirker alle aspekter af samfundet. Projektet har ikke til hensigt at bidrage med policy suggestionspå området, men det har til hensigt at bidrage til debatten med historiske eksempler på migration, dens modi og dens bidrag til samfundsudviklingen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen sætter mig i stand til at skabe og styrke et større internationalt forskernetværk, hvorfra jeg kan tilgå vigtig inspiration og ekspertise, og hvorigennem mit projektets resultater kan nå ud i verden. Ligeså vigtigt giver bevillingen mig en mulighed for at høste værdifulde erfaringer med forskningsledelse og mod til på sigt at etablere et større projekt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Mathilde og far til to børn. Glad for gamle LP'er og følger Green Bay Packers i tykt og i tyndt.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Sankt Annæ Gymnasium