Københavns Universitet, Globe Institute

Fagområde

Paleogenetik og paleoøkologi

Forskningsleder

Eline Lorenzen

Lektor, PhD i Biologi, født 1977

Projekttitel

Arktiske dyr i en postarktisk verden

Hvad handler dit projekt om?

Vi vil undersøge en unik samling af hundredevis af forhistoriske knogler og tænder fra tre arktiske havpattedyr: isbjørn, narhval, hvidhval. Prøverne er indsamlet på tværs af arktis og er op til 50.000 år gamle, og giver derved et indblik i arternes populationsdynamik over længere tid. Materialet undersøger vi med de nyeste metoder inden for fossilt DNA og stabil isotop analyse. Data vil blive sammenholdt med DNA fra nulevende bestande af de tre arter og forhistoriske klimadata fra op til tre km dybe boringer i den arktiske is, der nøjagtigt viser, hvornår og hvordan klimaet tidligere har ændret sig. Ved at kombinere data fra flere arter tilpasset en arktisk levevis, vil vi bidrage til en nuanceret forståelse af, hvordan den arktiske fauna har og vil klare sig gennem de store miljøændringer der forudsiges i den nærmeste fremtid.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg blev introduceret til faget Evolution på andet år af biologistudiet, blev min drøm om et liv som adfærdsbiolog (sådan lidt a la Sigourney Weaver i Gorillaer i disen) parkeret. At studere dyrs udviklingshistorie og biologi gennem deres DNA var en sand åbenbaring, og det har jeg arbejdet med lige siden. Min begejstring for feltet afspejler i høj grad også, at jeg allerede som bachelor studerende var så priviligeret at møde og arbejde med kollegaer i den danske forskningsverden, der er blandt de bedste i verden indenfor feltet, og som har inspireret og motiveret mig til at forske i det jeg brænder for.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største forskningsmæssige udfordring ved projektet er, om der er DNA i det subfossile materiale vi skal analysere - det finder vi snart ud af. Arktis er et af verdens skrøbeligste økosystemer, og de nuværende globale klimaforandringer er en realitet. Temperaturstigningernes negative påvirkning af havisens udbredelse gør, at Arktis i de kommende årtier forventes at være blandt Jordens hårdest ramte egne. Dette studie vil bidrage med nødvendig viden om, hvordan den arktiske fauna kan forventes at blive påvirket. Dette vil ske ved at åbne et vindue direkte ind i fortiden og undersøge, hvordan arktiske økosystemer klarede sig gennem tidligere tiders klimaændringer. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Studiet har udover en stor grundvidenskabelig interesse også et stort anvendelsesmæssigt potentiale. Isbjørn, narhval og hvidhval er alle indikatorarter for arktiske øsosystemer. Vores resultater vil give en indsigt i, hvordan arktiske havpattedyr vil klare sig gennem den nuværende globale opvarmning, og dermed bidrage til den fremtidige forvaltning af arterne på tværs af Arktis. Vores studie er derfor af direkte relevans for de befolkningsgrupper i regionen, der er afhængige af arterne for deres subsistensøkonomi og kulturarv.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen er en stor anerkendelse, og jeg er utroligt taknemmelig. Sapere Aude-programmet vil uden tvivl have stor indflydelse på min forskningskarriere, og betyder også meget for min forskningsgruppe. Bevillingen giver mig mulighed for at konsolidere min forskningsretning, og vil synliggøre min gruppes arbejde både her til lands og i udlandet. Især glæder det mig, at jeg nu kan cementere de vigtige samarbejder jeg har opbygget på tværs af Arktis over den sidste årrække. Jeg glæder mig virkeligt meget til at gå i gang.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min partner og vores tre børn Embla (6 år), Lauge (18 mndr) og lille Mio, som blev født to dage inden mit Sapere Aude interview. Udover min familie, er de største glæder i mit liv natur, biografen, og at hente Weekendavisen i postkassen hver fredag. Der var en gang, hvor jeg var aktiv på alle mulige måder med sport og fritisinteresser, men nu er jeg tilfreds bare vi kan få ungerne med en kort tur i skoven, som vi bor op af. Jeg elsker at læse filmanmeldelser og orienterer mig om alt nyt i filmverden, men kan ikke lige på stående fod huske, hvornår jeg egentligt sidst var i biografen. 

Bopælskommune

Nærum i Rudersdal

Gymnasium

Øregård Gymnasium