Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi

Fagområde

Industriøkologi; Miljøteknologi

Forskningsleder

Gang Liu

Professor mso, født 1982

Projekttitel

Flaskehalse af kritisk ressourcer og begrænsning af bevidste stier mod 100% vedvarende energi i Danmark (ReCAP)

Hvad handler dit projekt om?

Vil der opstå udbuds flaskehalse i forsyningskæden af kritiske materialer, enten geoteknisk eller geopolitisk, i vores overgang mod 100% vedvarende energi inden 2050? Og hvordan kan vi tackle ressourcebegrænsninger med dynamik i teknologisk og samfundsudvikling langs hele værdikæden? De er de fundamentale spørgsmål, som vi sigter efter at besvare i dette projekt, ved at skabe viden og udvikle helt nye modeller for prognoser af efterspørgsel og analyser af forsyningskæden.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min interesse for at låse op materiale-energi Nexus ‘en kom naturligt fra min akademiske baggrund. Jeg blev uddannet geograf (med en interesse for rumlige emne og forsyningskæder). Jeg har arbejdet med mange energi- og materialevirksomheder (opmærksom på deres udfordringer). Derudover har jeg aktivt engageret mig i industrielle økologiområdet i de seneste årtier (ekspert på nødvendige modeller og værktøjer).

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

At nå vores ambitiøse energi- og klimamål afhænger af kritiske ressourcer, som har en kompleks men alligevel dårligt forstået forsyningskæde. På den ene side vil opbygning af fremtidig kapacitet for vedvarende energi føre til en stigende efterspørgsel efter kritiske ressourcer i opstrøms området og udfordringer i slutningen af livet. På den anden side spiller forskellige lande forskellige roller i en sådan forsyningskæde, derfor identificering af begrænsede bevidste veje kræver en forståelse af denne kompleksitet, da kan vi på forhånd arbejde for teknologiinnovation og industriinvesteringer.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Min forskning skal have en stor vejledende betydning for industri- og regerings strategier om ressourcer, energi og klima. F.eks. vores resultater om risici i forsyningskæde, valg af forskellige teknologiske metoder og forretningsmuligheder, m.m. kan hjælpe industrien og politikere med at identificere retninger for vedvarende energiteknologier, der er ressource trængte, og derved sikre en endnu stærkere dansk industri for vedvarende energi i et globalt marked. Dette vil også have en potentielt sammenhæng mellem De Forenede Nationers mål for bæredygtig udvikling.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Dette Sapere Aude-projekt vil give mig en kritisk overgang til at udvikle og styrke mine kvalifikationer og kompetencer inden grundlæggende forskning, som kan være et springbræt for ERC-projektansøgning senere i fremtiden. Med dette projekt sigter jeg mod at blive en international frontløber inden området af materiale-energi Nexus ‘en, som er af betydning og relevans for dansk forskning og samfund.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Kina og flyttede til Skandinavien i 2008 (først i Norge og siden 2015 i Danmark). Jeg kan godt lide at læse, rejse og spille fodbold i min fritid. Nu nyder min kone Juan og jeg mange timer med vores to børn, Sissi og Daniel.

Bopælskommune

Odense

Gymnasium

Yibin No. 1 High School, Sichuan, Kina