Novo Nordisk Fundation Center for Protein Research

Fagområde

Molecular Biology

Forskningsleder

Julien Philippe Carlos Duxin Bonicelli

Associate Professor, født 1981

Projekttitel

Forståelse af reparationsmekanismerne for genomiske læsioner induceret af almindeligt anvendte kemoterapeutiske medikamenter

Hvad handler dit projekt om?

DNA-protein crosslinks (DPCs) er skadelige ændringer i DNAet introduceret af mange kemoterapeutiske medikamenter som bliver anvendt i klinikken til at behandle forskellige slags kræft. Selvom de påvirker vores helbred, ved vi overraskende lidt om, hvordan disse skader er repareret i vores celler. Ved hjælp af frø æg ekstrakter som indeholder alle essentielle proteiner til at vedligeholde og reparere DNA, har vi fornyligt etableret et system som genskaber den naturlige reparationen af DPCs i et testrør. Det gør det muligt for os at analysere de molekylære mekanismer som er involveret i denne reparationsprocess og at identificere de afgørende proteiner som orkestrerer reparationen. Ved at forstå præcist hvordan skaderne er repareret, håber vi på, at vi kan identificere molekylære targets som kunne bruges i klinikken til at gøre kræftceller mere sensitive til kemoterapi og derved forbedre behandling af kræft.

sapere aude Julien Duxin.jpg

Frø æg bruges til at forstå mekanismerne i DNA-proteinet i projektet. Foto: Christian Arán

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg blev interesseret i dette emne i løbet af min postdoc på Harvard Medical School i Johannes Walters forskningsgruppe. Johannes gruppe har lavet fantastisk arbejde med frø æg ekstrakter for at forstå de molekylære mekanismer bag DNA interstrand crosslink reparation (en anden slags DNA skade introduceret af kemoterapi). Ydermere har arbejde fra Patel laboratoriet i Cambridge peget på at reaktive aldehyder, der er produceret i vores krop, sandsynligvis er en af de største kilder af endogene DNA skader der finder sig i vores celler. Fordi reaktive aldehyder ikke kun genererer interstrand crosslinks men også DPCs, gav det mening at undersøge om æg ekstrakter kan genskabe reparationen af DPCs; og det gør de meget effektiv!

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Jeg bliver altid fascineret over, hvor lidt vi ved om de grundlæggende principper bag vedligeholdelse af genomet, som vores celler bruger for at afhjælpe skader, der er blevet induceret af kemoterapi. Vores forskning er drevet ud fra vores oprigtige nysgerrighed for at forstå, hvordan proteiner koordinerer reparation af disse skader og dermed gør det muligt for celler at overlever. Hvis vi kan opnå vores mål, er vi overbevist om, at vi vil være i en bedre position til at behandle kraft i fremtiden og dermed have en signifikant virkning på samfundet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude programmet giver min gruppe muligheden at etablere sig på langt sigt og forhåbentlig på verdensplan blive en af de fremtrædende grupper på DNA-protein crosslink reparation området.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min familie og jeg flyttede fra Boston til København for 3 år siden på jagt efter et godt sted at arbejde og opbygge vores familie. Min kone, Maria, kommer fra Montevideo i Uruguay. Jeg er fransk og vores første søn, Felix, blev født i Boston. Vores datter, Maite, blev født her i København tidligere i år. Felix, som lige er fyldt 5 år, er indtil videre den eneste som er flydende på dansk (men vi arbejder alle hårdt på det). Felix kan godt lide at definere sig selv som ”un Danes que toma mate” som betyder ”en dansker som drikker mate” (den uruguayanske traditionel te). Jeg synes, at det er et skønt udtryk, der definerer vores multikulturelle baggrund og vores vilje til at integrere os og bidrage til det danske samfund.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Lycée Francais de Montevideo