Institut for Biomedicin

Fagområde

Biomedicin

Forskningsleder

Kathrin Weyer

Adjunkt, Molekylærbiolog, ph.d., født 1977

Projekttitel

Molekylære mekanismer for blodtryksregulering og nyresygdom

Hvad handler dit projekt om?

Jeg vil studere bestemte receptor-systemer i nyren og deres rolle i blodtryksregulering. Derudover stiler projektet mod at forstå betydningen af disse receptorers optag af signalmolekyler i udviklingen af forhøjet blodtryk og nyresygdom, samt undersøge en mulig feedback-reguleringer af disse. Målet er at afdække fundamentale mekanismer i blodtryksregulering, som potentielt vil kunne bidrage med afgørende ny viden til udvikling af nye behandlingsstrategier af forhøjet blodtryk og nyresygdom.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i mange år interesseret mig for receptor-systemer i nyren. Man har længe vidst at disse receptorer kan tage vigtige signalmolekyler op som er involverede i blodtryksregulering, men ingen har forsøgt at belyse den fysiologiske betydning heraf. Jeg blev nysgerrig efter at undersøge dette nærmere, især fordi der et tæt samspil med denne signalering og udviklingen af nyreskade og forhøjet blodtryk. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

At afdække molekylære mekanismer i komplekse biologiske systemer som nyren er teknisk udfordrende. Målet bliver at arbejde translationelt mellem flere systemer - fra celler til dyremodeller og patienter. Lykkedes det, kan vi potentielt finde nøglen til bedre behandling af forhøjet blodtryk og nyresygdom.    

Figure IHC Katherin Weyer.tif

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

En fjerdedel af den danske voksne befolkning lider af forhøjet blodtryk, en alvorlig tilstand der medfører betydelig øget risiko for hjertekarsygdomme samt nyresygdom. Den anvendte medicin mod forhøjet blodtryk er ikke effektiv i op til halvdelen af alle patienter, og der er derfor et stort behov for at finde nye angrebspunkter for at kontrollere sygdommen. Målet i dette projekt er at afdække fundamentale mekanismer i nyrens rolle i blodtryksregulering, som potentielt vil kunne bidrage med afgørende ny viden til udvikling af nye behandlingsstrategier af forhøjet blodtryk og nyresygdom.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne bevilling er helt central for min udvikling som gruppeleder og skaber rum til at jeg kan forfølge dette spændende projekt og samle et stærkt hold af nationale og internationale samarbejdspartnere. Sapere Aude-programmet repræsenterer desuden en stor anderkendelse, som jeg oplever som et motiverende skulderklap.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min mand er også forsker inden for biomedicin og forskning fylder rigtig meget i vores liv. Det gør vores to dejlige børn heldigvis også. Sammen elsker vi at komme ud og rejse, ud i naturen, og opleve kunst og kultur.  

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

Aarhus Statsgymnasium