Faculty of Science, Department of Geoscience and Natural Resource Management

Fagområde

Geography

Forskningsleder

Martin Stefan Brandt

Assistant Professor, født 1980

Projekttitel

Trees outside forests in African drylands

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt vil benytte kunstig intelligens metoder til at analysere meget store mængder af satellitdata med høj rumlig opløsning til at kortlægge individuelle træer og buske udenfor skove i Afrika og beskrive de enkelte træers fysiske karakteristiska. Dernæst vil projektet undersøge sammenhængen mellem forekomsten og disse egenskaber af træerne/buskene på den ene side og en række bio-fysiske og socio-økonomiske variable på den anden, samt betydningen af forekomsten af træer/buske for befolkningens helbredstilstand.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg gjorde min kandidat- og ph.d.-afhandling i Afrika (Mozambique, Senegal og Mali) inklusive næsten 1 års feltarbejde. Jeg blev fascineret af emnet, især træer, og jeg havde altid ønsket om at kortlægge dem så præcise som muligt. Fjernmåling er et fantastisk værktøj til vurdering i stor skala, og nu giver meget detaljerede satellitbilleder mig muligheden for at vurdere træer med en hidtil uset nøjagtighed.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er en masse data, der skal organiseres og behandles. Jeg vil bruge de nyeste teknikker fra området for kunstig intelligens, hvilket gør tæt samarbejde med computerforskere afgørende. Validering med feltdata er et andet vigtigt punkt. Også fortolkningen fra et socioøkonomisk synspunkt er en del af projektet, hvilket gør arbejdet virkelig tværfagligt.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Træer i tørområder er underrepræsenteret i offentligheden og i udviklingsstrategier. Dette projekt vil generere publikationer og data med stor indflydelse, som vil have indflydelse på det videnskabelige og offentlige syn på tørområder og også levere en baseline på woody vegetation, der kan implementeres i politikker og økosystemmodeller. Forskellen med tidligere vurderinger er, at vi leverer væg-til-væg-kort over tørlandstræer, der giver lidt plads til usikkerheder og hjælper med at løse kontroverser over omfanget af baldakin i tørområder.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Denne bevilling giver mig muligheden for at vælge de forskere, jeg har brug for, for at udføre min mission. Jeg vil være i stand til at oprette min egen forskningsgruppe, der udfører banebrydende forskning inden for anvendelse af satellitbilleder ved hjælp af avancerede teknologier i sammenhæng med globalt relevante økologiske mønstre.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg deler mit kontor, mit hjem og min forskning med min kone Xiaowei. Sammen etablerede vi banebrydende forskning både i Danmark og i Kina. Nu tager vores søn Jun Yann det meste af vores fælles tid.

Bopælskommune

Kokkedal

Gymnasium

Adam Kraft Gymnasium