Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv

Fagområde

Offentlig forvaltning

Forskningsleder

Ole Helby Petersen

Professor Mso, ph.d., født 1980

Projekttitel

Kontrakter mellem den offentlige og den private sektor

Hvad handler dit projekt om?

Den offentlige sektor i Danmark køber varer og tjenesteydelser i kontrakter med den private sektor for næsten 1 milliarder kroner hver dag. Formålet med projektet er at forstå, hvilke kompetencer offentlige organisationer skal bruge for at indgå vellykkede kontrakter med den private sektor. Vi udvikler først ny teori om betydningen af offentlige kompetencer for performance af kontrakter med den private sektor. Dernæst gennemfører vi et randomiseret nationalt felteksperiment, hvor vi træner offentlige indkøbere i forskelllige typer af kontraktkompetencer og måler effekterne på de faktisk indgåede kontrakter mellem offentlige og private organisationer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i hele mit arbejde som forsker være interesseret i samspillet mellem den offentlige og den private sektor. Både min egen og andres forskning viser, at kontrakter mellem de to sektorer rummer et stort potentiale. Desværre er der også adskillige eksempler på, at kontrakter og samarbejder mislykkes. Den viden har givet mig inspiration til at arbejde teoretisk og eksperimentelt med at forstå, hvordan der kan skabes bedre kontrakter mellem den offentlige og den private sektor. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet er både teoretisk, metodisk og empirisk udfordrende. Vi skal udvikle ny teori om sammenhængen mellem offentlige kontraktkompetencer og performance af kontrakter med den private sektor. Metodisk skal vi designe og gennemføre et  randomiseret nationalt felteksperiment blandt et stort antal kommunale og regionale indkøbere, som vi skal overtale til at deltage i projektet. Endelig skal vi udvikle en systematisk tilgang til at indsamle og analysere data for et meget stort antal offentlige kontrakter.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil bidrage med ny viden om, hvilke kompetencer den offentlige sektor skal bruge for at indgå vellykkede kontrakter med den private sektor. Resultaterne af forskningen vil på den måde kunne bidrage til at skabe større værdi for de mere end 350 milliarder kroner, som den offentlige og private sektor handler for hvert eneste år. Vi vil både under og efter projektet formidle vores viden til den offentlige og den private sektor, så resultaterne kan gøre gavn i praksis og forhåbentlig bidrage til at skabe endnu bedre offentlig-private kontrakter i fremtiden.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet er en unik mulighed for at opbygge en førende dansk og international forskningsgruppe. Det giver mulighed for at fokusere på udvikling af nye teoretiske og empiriske indsigter, som kan forhåbentlig kan sætte et langvarigt præg på den internationale forskning. For mig personligt betyder bevillingen, at jeg får mulighed for at opbygge et tæt og længerevarende samarbejde med nogle af verdens absolut førende forskere inden for mit område.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min kone og to børn på Frederiksberg. Jeg bruger en del tid på arbejde, og fritiden bruger jeg sammen med familien, venner og så meget sport, som livet som småbørnsfamilie tillader.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Borupgaard Gymnasium