Københavns Universitet, Biologisk Institut,

Fagområde

Evolutionær biologi

Forskningsleder

Sandra Breum Andersen

PhD, født 1983

Projekttitel

Hvordan påvirker vores mikrobers sociale liv vores helbred?

Hvad handler dit projekt om?

Vores helbred påvirkes af de mikrober der lever i og på os, men mange kan ikke nemt klassificeres som "gode" eller "skadelige". Deres effekt afhænger bl.a. af interaktioner med andre mikrober, og med værten. Laboratorie-forsøg viser at bakterier har overraskende komplicerede sociale liv. For at forstå hvordan interaktioner indenfor en population af bakterier, og mellem forskellige arter, påvirker deres vært, vil min forskningsgruppe arbejde med Helicobacter pylori. Infektion med H. pylori påvirker mavevævet hos den humane vært, og udvikling af immunsystemet. En bakterie berygtet for at forårsage mavesår og - kræft, men infektion tidlig i livet kan beskytte mod astma og allergi. Med museeksperimenter vil vi teste hvordan H. pyloris sociale liv påvirker værtens metabolisme og modtagelighed overfor parasitter.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Min søsters interesse for hav-biologi smittede af i en tidlig alder, og et bachelorprojekt om koraller fik mig hooked på symbiotiske interaktioner mellem dyr og mikrober. Den fascination har været en rød tråd i mit arbejde med forskellige organismer, som bladskærer- og zombie myrer, og samarbejdende og snyltende bakterier fra lungeinfektioner. Disse projekter har bragt mig rundt omkring i verden, og tættere på en forståelse af hvordan sociale interaktioner driver evolution. Denne tilgang bruger jeg til at studere de komplekse forhold vi indgår med den menneskelige krops bakterier.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Interaktioner mellem bakterier kan afgøre hvor store populationer bliver, og hvilke produkter bakterierne udskiller. I laboratoriet kan vi manipulere interaktioner for at teste forskellige udfald men vi mangler en forståelse af hvad der sker når interaktionerne foregår indeni en vært. Mit system er unikt fordi vi kan skalere fra dynamikker indenfor en population af en enkelt art, som lever i maven, over hvordan de interagerer med andre mikrober bl.a. i det nedre tarmsystem, og endeligt til hvordan dette påvirker værten. Jeg bruger Helicobacter pylori symbiosen som et model system til at forstå mikrobielle interaktioner, såvel som en repræsentant for det humane mikrobiom under forandring. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit grundforsknings-projekt vil facilitere en forståelse af hvordan værts-mikrobe interaktioner fungerer og udvikler sig. Med arbejde i krydsfeltet mellem evolutionær og klinisk mikrobiologi ønsker jeg at ændre den måde vi betragter vores mikrober på. Jeg er overbevist om at en interdisciplinær tilgang er nødvendig for at løse mange af helbredsmæssige udfordringer vores samfund står overfor.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude programmet giver mig mulighed for at etablere en selvstændig forskningsgruppe i Danmark, efter flere år i udlandet. Jeg ser frem til at bidrage til træningen af dygtige unge forskere, mens vi sammen rykker forskningsfeltet fremad.

Lidt om mennesket bag forskeren

Mens min forskning er fokuseret på gastrointestinale udfordringer, sørger min sommelier-mand Patrick for at bringe gastronomiske oplevelser ind i vores liv. Vi bor på Nørrebro efter 3 år spændende år i New York. 

Bopælskommune

København

Gymnasium

Virum Gymnasium