Institut for Biomedicin, Health, Aarhus Universitet

Fagområde

Immunologi, autoimmunitet

Forskningsleder

Søren E. Degn

Ph.d., Adjunkt, født 1981

Projekttitel

Udforskning af de tidligste trin i udviklingen af autoimmune sygdomme

Hvad handler dit projekt om?

Vores immunsystems væsentligste opgave er at bekæmpe infektioner og dermed at holde os raske. Paradoksalt nok kan immunsystemet i visse tilfælde reagere uhensigtsmæssigt på vores egne væv og begynde at angribe vores egen krop. Dette er baggrunden for en bred vifte af autoimmune sygdomme, som bl.a. inkluderer Type I Diabetes, leddegigt, psoriasis og lupus. De processer der sætter gang i immunsystemets reaktion mod kroppen er stadig dårligt belyst. I projektet vil vi undersøge en ny hypotese om at såkaldte B-celler, som normalt laver beskyttende antistoffer, fejlagtigt kan fremvise molekylære bestanddele af vores egne væv og igangsætte en skadelig immunreaktion imod disse.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Allerede tidligt i mit studie blev jeg dybt fascineret af måden hvorpå vores immunsystem er integreret i stort set enhver fysiologisk proces i vores krop. Jeg søgte videre indenfor feltet under et års forskningsophold ved University of Toronto, og under min PhD i Immunologi ved Aarhus Universitet tilbragte jeg et år ved The Immune Disease Institute, Harvard Medical School. Dette blev startskuddet til et nyt fokus på at forstå hvad der går galt når vi udvikler autoimmune sygdomme - et spørgsmål jeg siden har forfulgt under min postdoc ved Boston Children's Hospital og i min egen forskergruppe i Aarhus.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Immunsystemet er et tveægget sværd som vores krop anvender til at bekæmpe infektioner og eliminere kræftceller, men som også kan forårsage allergier, autoimmune sygdomme og afstødning af transplanterede organer. En øget forståelse af balancen mellem gavnlige og skadelige immunreaktioner kan derfor være nøglen til de centrale medicinske problemstillinger vores samfund står overfor. Vi anvender molekylære teknikker og museforsøg til at spore os ind på hvilke dele af immunsystemet der regulerer udviklingen af autoimmune sygdomme. Ved at kombinere forsøg i mus og analyser af genetiske data fra patienter, håber vi hurtigere at kunne nå frem til de specifikke processer i immunsystemet som starter immunreaktionerne hos mennesker. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Forekomsten af autoimmune sygdomme har været kraftigt stigende de senere år og det anslås at henved 300.000 danskere lider af en eller anden form for autoimmun sygdom. Dette dækker over flere end 80 forskellige diagnoser, som alle er mere eller mindre sjældne og derfor ofte glemmes i den offentlige debat om sundhedsrelaterede problemstillinger. Projektet vil tilvejebringe ny viden omkring hvad der sker når immunsystemet fejlagtigt reagerer imod vores egen krop. En øget forståelse af de biologiske processer der påvirker risikoen for at udvikle autoimmune sygdomme, vil på sigt kunne føre til mere effektiv forebyggelse og behandling.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er enormt glad for den anerkendelse det er at indgå i Sapere Aude-programmet og det er en kæmpe motivation til at fortsætte med at bidrage til at løse den Gordiske knude som autoimmune sygdomme repræsenterer. Den opmærksomhed som Sapere Aude-programmet giver indenfor forskningsverdenen vil øge synligheden af min forskning væsentligt og yderligere styrke vores interdisciplinære samarbejder, både nationalt og internationalt. Projektet baner vejen for helt nye forskningsperspektiver og sikrer at vi kan fortsætte med at være med helt i front på den internationale forskningsscene.

Lidt om mennesket bag forskeren

Min forskning er min store passion og det optager rigtigt meget af min tid. Derudover engagerer jeg mig i det videnskabelige miljø som bestyrelsesmedlem og sekretær i Immunologisk Selskab, som medlem af rådet for det Skandinaviske Selskab for Immunologi, og som medlem af styregruppen og repræsentant for Danmark i det Europæiske B-Celle Netværk. Min sparsomme fritid bliver tilbragt med min hustru Maria, som kommer fra Canada og er læge, samt vores to vidunderlige børn Isabelle og Pascal. Jeg forsøger ’løbende’ at holde mig i form langs strand og skov i Marselis og Risskov.

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

Viborg Katedralskole