Københavns Universitet, Økonomisk Institut

Fagområde

Økonomi

Forskningsleder

Torben Heien Nielsen

Lektor, født 1981

Projekttitel

Dannelsen af karrierer og færdigheder på lægers arbejdsmarked

Hvad handler dit projekt om?

Vi bruger 10% af vores BNP på sundhedsudgifter. For de penge ønsker vi så meget sundhed som muligt, og at den gode sundhedsservice er lige for alle uanset hvor vi bor. Centralt i sundhedssektoren står vores læger, hvis beslutninger er afgørende for borgernes velfærd, og de er dermed en af de vigtigste højt-specialiserede professioner i moderne økonomier. Mit projekt handler om, hvad der skaber lægers karrierevalg og de valg læger træffer for deres patienter. Jeg vil undersøge om karrierer og behandlingsbeslutninger skabes af 1) individers evner og adfærd, eller 2) omstændigheder, så som arbejdspladsprestige og kolleger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i de seneste år forsket i patientadfærd. Særligt hvordan familiemedlemmer, og endda kolleger, påvirker hinandens forebyggende adfærd. I akademiske kredse ændrede mine resultater viden om hvad der driver efterspørgslen på sundhedsydelser. Men patienternes efterspørgsel udgør kun halvdelen af markedet. Den anden halvdel udgør den service lægerne udbyder: forskelle i lægers incitamenter og opfattelser af patienternes behov er afgørende for den sundhed, der bliver skabt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Økonomer har flere teorier om, hvad der skaber specialisters karrierer. Den simple forklaring er, at folk træffer karrierebeslutninger ud fra hvor de kan opnå højst løn hen over livet. Men også andre omstændigheder spiller en vigtig rolle i karrierevalg. Udfordringen er empirisk at adskille de vigtige faktorer, så vi kan lære om de afgørende mekanismer. Ved at undersøge hvordan forskellige generationer af læger er blevet påvirket af forskellige arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold vil jeg adskille omstændigheder og tilfældigheder fra individforskelle. Det kræver data fra Rigsarkivet, som vi er de første til at trække denne slags viden ud af.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit forskningsprojekt kan hjælpe os med at forstå hvad der motiverer højt-specialiseret arbejdskraft. I hvilket omfang er det løn, held, eller andre karakteristika ved jobbet som folk træffer karrierebeslutninger på baggrund af? Og er der forskelle på tværs af kønnene? Lægers arbejdsmarked er særligt interessant, fordi vores samfund er udfordret af manglende lægedækning i nogle områder, og at man ikke altid får samme behandling alle steder. Så på sigt kan mit projekt skabe viden om hvordan vi kan skabe mere lighed i sundhed og imødekomme lægedækningsproblemer.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen er en anerkendelse af forskningsprojektets potentiale og mit forudgående arbejde. Programmet muliggør, at jeg kan etablere mig som ung forsker, med et stærkt team af en post-doc, en ph.d.-studerende og en international partner omkring mig. Hermed baner programmet vejen for, at jeg kan slå min internationale anerkendelse fast inden for et område, der har stor international interesse.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

Frederiksborg Gymnasium