Aarhus Universitet, Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier og Moesgaard Museum

Fagområde

Forhistorisk Arkæologi

Forskningsleder

Trine Kellberg Nielsen

Lektor (in spe), Projektleder, PhD, født 1984

Projekttitel

Neandertalernes udbredelse og tilpasning ved høje nordlige breddegrader

Hvad handler dit projekt om?

NeanderEDGE projektet vil undersøge neandertalernes nordligste grænseland for at få en dybere forståelse af hvordan neandertalerne tilpassede sig ekstreme klimaforandringer, og især hvordan overgangen til en istid påvirkede deres udbredelse og forsvinden i tid og rum. Et supplerende ambitiøst mål med NeanderEDGE projektet er, at komme nærmere en besvarelse af hvorvidt neandertalerne var til stede i det vi i dag kalder Danmark. Med en interdisciplinær tilgang med rødder i arkæologi, geologi og biovidenskab vil NeanderEDGE projektet opbygge en kontekstuel database, udarbejde nye landskabsrekonstruktioner, udvikle økologiske nichemodelleringer og udføre helt afgørende feltstudier der tilsammen for første gang vil give os dybere indblik i nordlige neandertalere.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Da jeg som studerende specialiserede mig i neandertalerne, blev jeg hurtigt opmærksom på vigtige huller i vores viden om deres nordlige udbredelsesgrænse, og det fik mig til at undre mig over, hvad der kunne gøres for at forbedre dette. Denne undren blev til et mere konkret forskningsfelt efter en særligt inspirerende samtale med min efterfølgende mentor, der ligesom jeg, så potentialet og behovet for eksplicit at teste fremsatte hypoteser vedrørende neandertalernes distributionsdynamikker ved høje nordlige breddegrader.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største forskningsmæssige udfordring i dette projekt, og i arkæologi generelt, er problemer med bevarings og forskningsbias. Vores tolkninger af fortiden er baseret på hvad der gennem bevaring har overlevet til i dag, og vi har derfor en indlejret bias i selve vores udgangspunkt. Forskningsbias er også centralt for det forskningshul NeanderEDGE projektet har til formål at udfylde, da der i Norden mangler vigtige dele af den forskningshistoriske baggrund der, for eksempel, kendes fra Sydeuropa hvor neandertalerne er repræsenteret med en stor fundrigdom.

TB_Neanderthal_Woman Trine Kellberg.jpg

Billedet viser en kunstnerisk fortolkning af hvordan en neandertaler kvinde kunne have set ud. ©Tom Björklund

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Neandertalerne er et evolutionært spejl vi bruger til at definerer hvad det vil sige at være menneske. Særligt efter opdagelsen af, at vi bærer rundt på spor efter forhistoriske møder med neandertalerne i vores DNA, er den brede interesse steget. Derfor spiller neandertaleren, sammen med vores andre evolutionære slægtninge, en vigtig rolle i placeringen af os selv i det helt store og tidsmæssigt dybe verdensbillede. Ligeledes kan vi med et tilbageskuende blik på klimaforandringer og dertilhørende responsdynamikker, tage ved lærer, og derved bedre udvikle understøttede og oplyste løsninger fremadrettet. I dette lys biddrager NeanderEDGE vigtige nye perspektiver for vores selvforståelse samt et konkret komparativt grundlag med relevans for de klimaudfordringer vi står overfor.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig muligheden for at opbygge en forskningsgruppe med fokus på nordlige neandertalere; den første af sin slags i dansk og skandinavisk kontekst. Dette er et afgørende skridt i min egen udvikling som forsker og projektleder, men endnu vigtigere, så sikre Sapere Aude-programmet det nødvendige forskningsgrundlag der skal til for at imødekomme det langsigtede mål at opbygge et førende forskningsprogram til studiet af neandertalere i den nordligste udkant af deres udbredelse.

Lidt om mennesket bag forskeren

I de sidste par år har jeg boet og arbejdet ved Køln Universitet og Neanderthal Museet i Tyskland. Så min fritid har i den tid været præget af et pendlerliv mellem mit arbejde i Tyskland og min mand og hund i Danmark. Gåture i skoven, min familie og venner er topprioriteter når jeg ikke er ude og lede efter neandertalere.

Bopælskommune

Køln og Aarhus

Gymnasium

Marselisborg Gymnasium