Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Neurovidenskabeligt Institut, Københavns Universitet

Fagområde

Stamcelleforskning

Forskningsleder

Agnete Kirkeby

Lektor

Projekttitel

Derivation of human stem cell-derived hypothalamic neurons for disease modelling and treatment of narcolepsy

Hvad handler dit projekt om?

Ukontrollable søvnanfald har svære konsekvenser for patienternes dagligdag og livskvalitet. Det har vist sig at narkolepsi skyldes en selektiv degenerering af en helt specifik type af nerveceller i et hjerneområde, som kaldes hypothalamus. Disse nerveceller producerer hypocretin – et stof som normalt er med til at opretholde vågentilstand hos raske mennesker. Der findes i dag ingen behandling, som kan erstatte de døde hypocretin nerveceller, eller som kan modvirke deres celledød, og derfor afhænger patienterne af livslang medicinsk behandling for at kontrollere deres vågentilstand i løbet af dagen.
I dette projekt vil vi undersøge muligheden for at udvikle en stamcellebehandling mod narkolepsi, som kan erstatte de døde hypocretin nerveceller. Vi vil gøre dette ved at fremstille humane hypocretin nerveceller fra embryonale stamceller i laboratoriet og derefter transplantere disse nerveceller til hjernen af rotter med narkolepsi-lignende tilstande. Med disse studier vil vi undersøge potentialet for at udvikle en stamcellebehandling til narkolepsi-patienter med mulighed for at gøre disse patienter uafhængige af daglig medicinsk regulering af søvn og vågentilstand. Vi vil i vores studier desuden også producere andre typer af hypothalamiske nerveceller, som kan benyttes på sigt til at udvikle appetitregulerende lægemidler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

For patienter er det dybt stigmatiserende at skulle leve med en hjernesygdom, som vil følge dem resten af livet. De ønsker sig mere end noget andet en kur, som kan få sygdommen til at forsvinde, så de kan leve et normalt liv uden afhængighed af daglig medicinering, som ofte giver svære bivirkninger. Desværre er vi efter mange års forskning stadig afhængige af symptomatisk behandling til de fleste hjernesygdomme. Det skyldes at hjernen ikke kan reparere sig selv efter skade, og jeg er derfor særligt fascineret af konceptet omkring at kunne reparere hjernen ved hjælp af stamceller, som vi dyrker i laboratoriet. Vi har allerede i adskillige år arbejdet med at udvikle en stamcellebehandling til Parkinsons sygdom, og i dette project vil vi udvide dette til også at kunne behandle søvnsygdommen narkolepsi.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den menneskelige hjerne indeholder over 1000 specialiserede subtyper af nerveceller. Udfordringen ved vores projekt er, at vi skal styre stamceller i laboratoriet til at producere kun én helt bestemt subtype af nerveceller i en høj renhed - nemlig de nerveceller som går tabt i hjernen hos narkolepsi-patienter. Dette er svært, fordi stamcellerne kan udvikle sig i retning mod alle celler i vores krop, så det svarer lidt til at skulle styre 1000 børnehavebørn på én gang og få dem alle til at gå i én bestemt retning.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Målet med vores forskning er at udvikle nye stamcelle-baserede behandlinger til at reparere hjernen i tilfælde af sygdom. Formålet er, at patienter kun skal modtage en enkelt stamcelletransplantation, som skal fungere i hjernen resten af livet, og at de derved kan blive fri for daglig medicinering. Dette vil være til gavn både for patienter og pårørende samt have en signifikant samfundsøkonomisk effekt, eftersom neurodegenerative sygdomme udgør en tung byrde for sundheds-og velfærdssystemet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære og et særligt kvalitetsstempel for vores forskning at modtage en Sapere Aude-bevilling, og den er essentiel for at sikre, at jeg kan dedikere min tid i de næste 4 år til at fokusere fuldt på forskningen.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt fra Horsens, men flyttede til København i 2000 da jeg startede med at studere biokemi og sidenhen humanbiologi. Siden da har jeg boet i Paris, New York og Stockholm som del af mine studier, og i dag bor jeg i København med min mand som er tekstforfatter på en reklamebureau. Sammen har vi tre børn i alderen tre, syv og ni år.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Horsens Statsskole