Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet

Fagområde

Medicinalkemi

Forskningsleder

Anton A. A. Smith

Ph.D.

Projekttitel

Immunogene Polymer-Lipid Nanodiscs

Hvad handler dit projekt om?

Projektet går ud på at lave en cancer vaccine, fra kræftceller, sådan at immunsystemet kan trænes til at genkende bestemte kræftceller. Det gøres ved at overflademarkører fra kræftceller nænsomt bliver præsenteret for immunsystemet via en skive fra kræftens cellemembran, kaldet nanodiscs. I min tidligere forskning, har jeg udviklet en type stoffer, der kan lave discs ud af cellemembraner på en måde, så overflademarkørerne fra cellemembranerne ender i nanodiscs. Ved at dekorere disse discs med strukturer der ligner komponenter fra virus, skal immunsystemet stimuleres til at reagere på kræftmarkøren i discen. Målet er, at patienters tumorbiopsier kan laves om til personlige kræftvacciner.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft et opfindergen og en drivkraft efter at skabe et eller andet. Der skal ikke meget til at begejstre mig, og jeg finder det enormt tilfredsstillende at forske i forskellige områder for så at kombinere deres strategier og teknikker, og få det hele til at gå op i en højere enhed. Idéen til projektet her opstod, imens jeg arbejdede med to helt forskellige projekter. Det slog mig, at koncepterne kunne kombineres, og at det ville tillade mig at skabe fundamentet for en anvendelsesorienteret forskningsgruppe inden for immunologi, vaccineudvikling, kemi, og molekylærbiologi. Som jeg har brygget på idéen, er jeg kun blevet mere begejstret for den og for de perspektiver, som den tilstødende forskning har.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Der er mange små tekniske udfordringer, der skal styr på hen ad vejen, som alle har at gøre med den kemiske platform, jeg har udviklet til at lave nanodiscs. Den skal modificeres en smule, og jeg skal være sikker på, at den stadig virker efter disse justeringer. Derefter kommer selve vaccineudviklingen, som også skal kombineres med nogle eksisterende teknikker i cancerimmunologi. Der er lang vej, men hvis det hele kan komme til at virke, står jeg med en helt ny måde at lave vacciner på, der især vil egne sig til kræftsygdomme.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet har til mål at skabe flere redskaber til vaccineudvikling - især inden for cancer immunterapi, men også mod virus. Vacciners samfundsperspektiver er svære at overdrive, og cancer er til stadighed en af de hyppigste dødsårsager. Dertil vil projektet kaste redskaber af sig, der kan bruges i studier af membranbunde proteiner. Dermed er der både klare medicinske anvendelser, men også perspektiver inden for grundforskning i molekylærbiologi.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At modtage en Sapere Aude-bevilling gør det muligt for mig at starte en forskningsgruppe her i Danmark. I løbet af de sidste 4 år hvor jeg har forsket i udlandet, har jeg formet en vision omkring, hvilken slags forskning- og forskningsgruppe jeg ville skabe, når jeg kom hjem. Så det er en kæmpe ære at modtage en Sapere Aude og få muligheden for at skabe min forskningsgruppe. Projektet skal danne fundament for min fremtidige forskning inden for (bio)materialevidenskab, immunologi, kemi, og molekylærbiologi.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min kone, Henriette, der ligeledes er forsker. Det sker, at vi også arbejder sammen med forskningen, så videnskab fylder rigtig meget i vores hjem. Derudover er jeg også rigtig glad for at bruge tid i køkkenet med projektmadlavning, mens jeg lytter til podcasts, og min livret er sushi. Efter at have tilbragt 4 år i San Francisco ser vi frem til en forstadstilværelse i Søborg.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Grenaa Gymnasium