Det Naturvidenskabelige Fakultet, Biologisk Institut

Fagområde

Environmental Toxicology

Forskningsleder

Elvis Genbo Xu

Ph.D. Adjunkt

Projekttitel

Revealing “hidden” plastics using Trinal Oviparous Omics Model (TriOOL)

Hvad handler dit projekt om?

Hvad er effekterne af nanoplastik på livet? Dette spørgsmål stammer fra menneskers bekymring for deres helbred og for miljøet. Udledningen og akkumuleringen af nanoplastik er usynlig, men uundgåelig, men vi kender ikke deres faktiske indvirkning på dyrelivet og miljøet. Dette projekt bygger på stærke tværfaglige teknologier til at udforske grænserne for nanoplastikforurening ved at integrere sammenlignende embryonmodeller, banebrydende bioimaging, omics og faremodellering. Projektet vil give hidtil uset indsigt i forståelsen af de potentielle farer ved nanoplast og tilhørende mekanismer og lancere et nyt kapitel i toksikologisk vurdering af nanoforurenende blandinger.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Skønheden i det naturlige miljø og dyrelivet driver min forskning. Jeg er begejstret for at bidrage til beskyttelsen af det naturlige miljø og dyrelivet. Min passion ligger i at identificere og løse problemer med fokus på menneskeskabte kemikalier, der ender som forurenende stoffer i miljøet. Som miljøtoksikolog er jeg heldig at arbejde sammen med forskere i verdensklasse inden for et så fascinerende og tværfagligt forskningsfelt.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den stadigt voksende produktion af plastik har forårsaget det mest udbredte forurenende stof. Når de først er kommet ud i det naturlige miljø, fragmenteres plastprodukter kontinuerligt i små plastpartikler, der kan sprede sig i alle økosystemer. Deres lille størrelse og andre unikke egenskaber gør det til et meget komplekst problem, fx højt potentiale for cellulær optagelse og høj heterogenitet. Den grundlæggende viden om cellulær optagelse, artsspecifikke virkninger og toksicitetsmekanismer er mangelfuld, især hos hvirveldyr. Dette projekt vil udvikle en følsom, pålidelig og miljømæssig realistisk tilgang til at udfylde de kritiske videnshuller, og generere nye systematiske data for at fremme den toksikologiske vurdering af nanoplastik.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil bringe os et væsentligt skridt tættere på at forstå de moderne biologiske og miljømæssige spørgsmål vedrørende nanoplastik, og giver en ny løsning på det komplekse puslespil, der gælder for andre nanoforurenende stoffer. Det er på høje tid at håndtere globale plastproblemer. Den nye viden og indsigt fra dette projekt vil generere nye videnskabelige hypoteser, lægge et metodisk fundament for fremtidig forskning og have store konsekvenser for det nye forskningsfelt inden for nanoplastiskforurening. En dybere og mere omfattende forståelse vil i sidste ende påvirke samfundsmæssig adfærd og drive fremtidig kontrol af plastik.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Dette projekt vil i høj grad gavne min faglige udvikling. Jeg er begejstret for at samle unge forskere og internationale samarbejdspartnere i verdensklasse for at udvikle mit eget forskerteam. Det prestigefyldte stipendium for forskningsleder, Sapere Aude, er den ideelle platform, der giver mig økonomisk støtte til at teste mine nye hypoteser, friheden til at realisere forskningsmål og muligheden for at styrke eksisterende netværk. Resultaterne vil også væsentligt øge udsigterne til at opnå fremtidige bevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd, bane vejen mod bredere og excellent forskning og forbedre SDU og Danmarks forskningskompetence inden for miljøtoksikologi og nanoplastiskforskning.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er så meget som muligt sammen med min familie i min fritid. Jeg elsker min smukke kone Meng og vores to dejlige børn, Lucas og Lucia. Før Danmark boede vi i Kina, USA og Canada. Vi nyder alle sport, musik og rejser.

Bopælskommune

Odense

Gymnasium

Nong San Shi High School, China