Forskningsprojektets videnskabelige titel

Learning to Explain Attitudes on Social Media (EXPANSE)

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

SCIENCE, N/A, Københavns Universitet

Fagområde

Natural Language Processing

Kontaktinfo

Email: augenstein@di.ku.dk

Forskningsleder

Isabelle Augenstein

Lektor

Projekttitel

Learning to Explain Attitudes on Social Media (EXPANSE)

Hvad handler dit projekt om?

Formålet med EXPANSE er at udvikle transparente maskinlæringsmetoder, som kan påvise om holdninger der ytres på sociale medier om givne emner (f.eks. mennesker, begivenheder) er positive, negative eller neutrale — samt at afdække de underliggende årsager til sådanne holdninger. Projektet vil benytte en tværvidenskabelig tilgang i denne udforskning, som kombinerer forskning i naturlig sprogbehandling med sociologiske teorier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af sprog, siden jeg fra en ung alder blev begejstret for at læse. Som teenager blev jeg yderligere interesseret i datalogi og skiftede skole i de sidste år af folkeskolen og i gymnasiet for tidligt at kunne specialisere mig i emnet. Jeg læste Datalingvistik som mit Bachelorfag og har været fanget lige siden. Jeg er så heldig, at de metoder, som udvikles på mit felt og som for blot nogle få årtier siden mindede om science fiction, i dag er del af vores hverdagsliv — fra relativt enkle værktøjer som grammatik kontrolprogrammer til mere avancerede redskaber som personlige digitale assistenter.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mens nogle udtrykker deres holdninger eksplicit, er det oftere det modsatte, der er tilfældet, særligt på sociale medier. Dette gør det meget udfordrende på den ene side at afdække, hvilket emne holdningen refererer til og på den anden side at afsløre en holdnings polaritet. Det er en ikke triviel opgave at afdække en holdnings underliggende fundering. De fleste eksisterende forklarende tilgange indenfor kunstig intelligens har blot til formål at forklare, hvordan en holdning udtrykkes men ikke hvorfor. Sidstnævnte kræver en dybere forståelse af mennesker og kontekst — noget jeg fremsætter en hypotese om, at sociologiske teorier kan bidrage til at belyse.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit projekt vil udvikle metoder, som på den ene side automatisk vil kunne afdække holdninger på en meget mere minutiøs og transparent måde, end det er muligt i dag og på anden side tillade omfattende data-dreven verificering af sociologiske teorier om holdninger som udtrykkes. Disse metoder kan også anvendes til markedsforskning og til at monitorere offentlige holdninger i løbet af store politiske begivenheder som f.eks. valgkampagner.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At lede en projektgruppe bestående af forskere, som arbejder i retning af et fælles mål, vil gøre det muligt for mig at forfølge min forskningsvision og konkurrere med de bedste forskergrupper på mit felt globalt set. Naturlig sprogbehandling gør store aktuelle og hastige fremskridt, og det kan være svært at få forskning, særligt i nye metoder, publiceret hurtigt og før forskningen er forældet. Længerevarende finansiering af et team af ph.d.-studerende og postdocs er afgørende for at komme et skridt foran i udviklingen. Det tværvidenskabelige element i projektet vil betyde en styrkelse af mine eksisterende samarbejder samt en udvikling af min forskerprofil — til ikke kun at være kendt som ekspert på mit felt men også udover dette felt — og vil tillade mig at tackle interessante samfundsmæssige udfordringer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er født i Sydtyskland og har boet nogle år i Storbritannien som ph.d.-studerende og postoc, inden jeg flyttede til Danmark med min kæreste og min kat i kølvandet på Brexit-afstemningen for at tiltræde en fast stilling på Københavns Universitet. I min fritid holder jeg af at dyrke taekwondo, ro i kayak og slappe af på sofaen med en god bog.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Heinrich-Wieland Schule, Pforzheim, Germany