Forskningsprojektets videnskabelige titel

Unravelling chromatin and metabolic regulation of the first lineage choice in development

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology (DanStem), Københavns Universitet

Fagområde

Stamcelleforskning

Forskningsleder

Jan Jakub Żylicz

Lektor

Projekttitel

Unravelling chromatin and metabolic regulation of the first lineage choice in development

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt kommer til at beskæftige sig med et af de mest grundlæggende spørgsmål i biologi, nemlig hvordan celler træffer beslutninger. Faktisk er det sådan, at hver celle i vores krop indeholder det samme sæt genetiske oplysninger, og alligevel er celler forskellige fra hinanden. Nogle danner vores muskler, andre huden og så videre. For at kunne danne hver af disse vævstyper må fosterets celler i løbet af graviditeten beslutte, hvad de vil være. Denne beslutning træffes ved at tænde og slukke for et bestemt sæt gener. Dog virker gener, de funktionelle dele af DNA, ikke isoleret. De er en del af en kompleks struktur, der kaldes kromatin. Kromatin kan være meget kompakt og tæt, hvilket forhindrer gener i at blive tændt. Men det kan også være meget åbent og mindre fortættet, så det er muligt for generne at blive tændt. I dette projekt vil vi påvise, hvordan denne proces, hvor kromatin åbnes og lukkes, er styret af stofskiftet. Stofskiftet består af alle de kemiske reaktioner, som cellen bruger til at forbruge eller producere energi. Stofskiftet tilvejebringer også den kemi, der er afgørende for regulering af kromatin. Vi vil gerne vide, hvordan dette påvirker beslutningstagningen. For at nå dette ambitiøse mål vil vi fokusere på den første beslutning, en celle træffer i løbet af udviklingen. Det sker kort tid efter befrugtningen, hvor hver celle skal vælge mellem at blive fosteret eller moderkagen. Moderkagen understøtter udviklingen og muliggør en vellykket implantation i livmoderen. Da næsten 50 % af alle IVF-forsøg mislykkes på grund af problemer med implantation, er det vigtigt at forstå, hvordan moderkagen dannes.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i al min tid som forsker arbejdet med kromatin, og hvordan det regulerer udvikling. Jeg elsker at arbejde med netop dette, fordi vi rent faktisk studerer hukommelse, det vil sige, hvordan celler husker deres fortid, og hvad de er. Denne type hukommelse er skrevet i kromatinet. I dette projekt ønsker jeg at træde ud af min komfortzone og stille et større spørgsmål, nemlig hvordan stofskiftet påvirker den slags hukommelse og cellens identitet. Jeg blev optaget af dette spørgsmål, mens jeg læste videnskabelig litteratur, skrevet af nogle meget dygtige forskere, herunder mine egne mentorer. Jeg er også forbløffet over det vidunder, der er i udvikling. Hvordan kan man bygge så indviklede og komplekse organismer som dig og mig med blot et enkelt befrugtet æg som udgangspunkt? Jeg synes, det er et stort privilegium at kunne arbejde med exceptionelle spørgsmål som dette.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi arbejder nu med banebrydende videnskab. Og det er her, forskningen er allermest spændende, men også frembyder de største udfordringer. For mig er den største udfordring at finde de rigtige teknologier til at studere stofskiftet og lære mere om de bittesmå embryoer. Jeg er dog overbevist om, at vi gennem tværfaglige samarbejder vil blive i stand til at nå dette mål. Dette projekt vil gøre det muligt i fremtiden at undersøge, hvordan vi kan forbedre IVF-behandlinger for mennesker, især gennem at sikre optimal dannelse af moderkagen.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Dette projekt bør få stor betydning for samfundet på lang sigt og især på kvinders reproduktive sundhed. Hvis vi forstår, hvordan vi kan forbedre IVF-behandlinger, vil vi ikke alene sikre, at flere kvinder kan blive gravide gennem IVF, vi kan også reducere antallet af behandlinger, kvinder skal igennem. De kan faktisk være temmelig indgribende, og det ville betyde rigtig meget, hvis vi kan gøre behandlingerne mere effektive.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det her er et væsentligt skridt i mit arbejde som forsker. Jeg er først lige startet med mit team i DanStem, og Sapere Aude-programmet giver mig nu mulighed for at gå i gang med dette nye og ambitiøse projekt. Jeg håber, det vil få stor betydning, ikke alene for mit arbejde som forsker, men vigtigst af alt for hele mit team. Gennem Sapere Aude vil vi være i stand til at støtte unge, talentfulde forskere både i deres forskning og i deres karriereforløb.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindelig fra Gdańsk i Polen. Jeg har flyttet en del rundt i årenes løb og har boet i USA, Singapore, Holland, England, Frankrig og Tyskland. I maj 2020 flyttede jeg til Danmark og bosatte mig på Frederiksberg sammen med min mand, som er fra Frankrig.

Bopælskommune

Frederiksberg

Gymnasium

III LO Gdynia, Poland