Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Center for Macroecology, Evolution and Climate, Københavns Universitet

Fagområde

Naturbeskyttelse/biologi

Forskningsleder

Jonas Geldmann

Postdoc

Projekttitel

Learning from citizen science to map threats to wildlife globally

Hvad handler dit projekt om?

Aldrig har truslerne mod naturen været større, eller hastigheden med hvilken vi ser arter uddø hurtigere. På trods af dette har vi kun en meget begrænset viden om, hvilke trusler der er størst (for eksempel jagt eller klimaforandringer), samt ikke mindst hvor de forekommer i verden, og hvilke faktorer der er afgørende for deres udbredelse. I dette projekt vil jeg kombinere et at de vigtigste globale datasæt over arters forekomst: IUCNs rødliste med metoder udviklet til analyse af citizen-science data. Rødlisten indeholder information om, hvor over 20.000 fugle, krybdyr, padder og pattedyr (faktisk alle der er beskrevet af videnskaben) forekommer, samt hvilke trusler der påvirker dem. Denne viden er udarbejdet af tusindvis af eksperter gennem årtier og repræsenterer et i særdeleshed unikt datasæt. Men, rødlisten er ikke uden udfordringer. For eksempel er der kun information om, hvorvidt en trussel påvirker en art, men ikke hvor. Det er her metoder fra citizen-science er relevante. De er særligt udviklet til netop at analysere store mængder data, hvor præcisionen i den enkelte observation ikke er høj – altså lige præcis hvad der gør sig gældende med rødlistedataet – og giver mulighed for at kigge på rødlistedataen gennem en helt ny linse. Dette giver mulighed for at se på, hvilke biologiske, geografiske og samfundsøkonomiske faktorer der forklarer de mønstre, vi finder og essentielt: hvordan vi bedre kan forhindre dem.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg husker faktisk ikke et tidspunkt, hvor jeg ikke har vidst at jeg ville være ’dyreforsker’. I starten var det hovedsageligt fascinationen ved de store pattedyr på savannen, selvom jeg tror, at jeg mere forestillede mig en livslang safariferie. Jeg var derfor heller aldrig i tvivl om, at jeg skulle studere biologi, og på studiet blev det klart for mig, at det særligt er udfordringerne ved den igangværende naturkrise, jeg gerne ville gøre min lille del for at løse. Det jeg finder særligt interessant ved mit forskningsområde er, at det kræver både en forståelse af de økologiske og biologiske processer, samt en forståelse af samspillet mellem naturen og mennesker. Begge aspekter er essentielle, hvis man skal forstå, hvorfor naturen går tilbage, og hvordan man kan gøre noget ved det. Det betyder også, at jeg i mit arbejde konstant bliver udfordret på min faglighed, da alle løsninger og svar i lige så høj grad stammer fra samfundsvidenskaben som naturvidenskaben.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den største forskningsmæssige udfordring ved projektet er, at selv om rødlisten er et af de største og mest solide datasæt, så er det aldrig blevet brugt til at kigge på de geografiske mønstre af trusler, fordi data ikke har den rummelige opløsningen til det. Det kræver derfor nogle helt nye og avancerede metoder, som ikke er blevet prøvet før. Hvis det til gengæld lykkes, vil det give os helt ny viden om, hvilke trusler der er de største, hvor og hvorfor.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Jeg tror dette projekt kan være med til at forbedre vores respons til den nuværende biodiversitetskrise og hjælpe med at kortlægge, hvor problemerne er størst, og hvordan vi bedst forholder os til dem.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen er en meget stor anerkendelse, og jeg er utroligt taknemmelig. Sapere Aude-programmet vil uden tvivl have stor indflydelse på min forskningskarriere. Helt konkret betyder det, at jeg kan ansætte både en postdoc og en PhD og starte en gruppe op omkring dette spændende emne. Dette vil være med til at styrke min position inden for dette forskningsfelt og forhåbentlig lægge fundamentet for dette område på Københavns Universitet på sigt.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor med min partner, Katharina, og vores datter Hannah på 4 måneder i København. I disse dage tager det at være nyslået far det meste af min fritid. Min arbejdsmæssige passion for naturen smitter dog også af på min fritid, og jeg elsker at kommer ud i naturen. Helst lange vandreture med telt på ryggen, men i disse dage opdager jeg også, hvor meget glæde der kan kommer ud af en tur rundt om det lokale vandhul.

Bopælskommune

København

Gymnasium

Aurehøj Amtsgymnasium