Business and Social Sciences, N/A, Aarhus Universitet

Fagområde

Statskundskab

Forskningsleder

Kristina Bakkær Simonsen

Lektor

Projekttitel

Hvordan og hvorfor indvandring splitter os: Moraliseringens rolle/How and why immigration divides us: The role of moralization

Hvad handler dit projekt om?

Mit projekt tager udgangspunkt i en oplevelse, som jeg tror, mange af os har, nemlig at spørgsmål om indvandring i stigende grad splitter befolkninger i mange lande. Vi er dybt uenige med hinanden om, om indvandring er en god eller dårlig ting, og vi tager afstand til dem, som ser anderledes på emnet, end vi selv gør. Samtidig viser ny forskning, at holdningerne til indvandring ikke har ændret sig de seneste mange årtier. Hvordan giver vi mening til de to tilsyneladende modsatrettede tendenser? Jeg argumenterer for, at politikere gennem deres retorik har moraliseret indvandring med den konsekvens, at folk oplever deres eksisterende holdninger som mere afgørende for deres politiske valg og for deres forhold til andre. Fordi indvandring er blevet et moralsk spørgsmål, dømmer vi dem, som vi er uenige med, hårdere, og vi er mindre villige til at indgå i dialog. Formålet med projektet er at bidrage til vores forståelse af, hvilken rolle politikerne spiller i moraliseringsprocesser, og hvordan moralisering kan være med til at gøre indvandring mere politisk og socialt afgørende for borgerne, selvom holdningerne ikke har ændret sig.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været optaget af, hvordan indvandring sætter det grundlæggende spørgsmål om, hvem vi er, på spidsen. I de senere år har jeg lagt mærke til, at politikerne er begyndt at tale på en særlig måde om emnet: de appellerer til normer, principper og værdier i debatten om indvandring. Derfor blev jeg interesseret i spørgsmålet om, hvad det gør ved os, når politikerne taler om ”rigtige” og ”forkerte” indvandrere, eller når de siger, at det er ”uretfærdigt” når indvandreres bidrag til samfundet ikke anerkendes.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Projektet består af mange delelementer, som skal tale sammen. Derudover undersøger jeg spørgsmålet om politikernes rolle i moraliseringen af indvandring på tværs af flere vestlige lande, hvilket kræver dybdeforståelse af disse landes politiske dynamikker og kulturelle forskelle. Perspektivet eller potentialet i at kombinere disse forskellige delelementer og i at undersøge fænomenet tværnationalt er til gengæld, at vi får en langt bedre forståelse for, hvad der driver splittelsen omkring indvandring i vidt forskellige kontekster. Ultimativt vil projektets resultater kunne kaste lys på de kræfter, som forhindrer (og muliggør), at vi kan være uenige uden at fordømme og trække os væk fra hinanden.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Uenighed er et grundlæggende vilkår i demokratiske samfund, men når politikerne øger den moralske vægt som uenighederne tillægges, kan det udfordre folks evne til at tolerere og acceptere, at andre ser verden anderledes end de gør. På sigt vil en bedre forståelse af polariseringens drivkræfter gøre os i stand til at igangsætte initiativer, som kan sikre, at vi trods vores uenigheder kan finde ud af at tale sammen og undgå at fordømme hinanden.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Det er en stor ære og anerkendelse at modtage en Sapere Aude-bevilling! Bevillingen giver mig mulighed for at etablere mig centralt i et nyt og voksende forskningsfelt og samle en forskningsgruppe – noget jeg længe har haft stort mod på og lyst til. Jeg glæder mig til at vokse som forsker og forskningsleder og til at bidrage med vigtig viden om, hvorfor vi er så splittede omkring indvandring.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg elsker at bevæge mig og bruger løbeture, gåture og yoga som en mulighed for at komme ud af hovedet og ned i kroppen. Jeg er lidt af en nyhedsjunkie og sluger mange nyhedsartikler og podcasts hver uge. Jeg er gift med Roman, som også er statskundskabsforsker, så der bliver snakket masser af politik og samfund hjemme hos os. Roman og jeg bor i midten af Aarhus – i en lejlighed på sjette sal uden elevator, så jeg er god til at gå på trapper!

Bopælskommune

Aarhus

Gymnasium

Silkeborg Gymnasium