Institut for Idræt og Ernæring, SCIENCE, Københavns Universitet

Fagområde

Exercise, skeletal muscle, metabolism, cancer

Forskningsleder

Lykke Sylow

Lektor

Projekttitel

Harnessing mitochondrial adaptations to exercise to promote functional restoration of muscle in cancer (HERCULES)/ Identifikation af mitokondriers molekylære tilpasning til fysisk aktivitet til forbedring af muskelfunktion i cancer

Hvad handler dit projekt om?

Vi vil undersøge, hvordan motion styrker vores muskler og gør os sundere. Vores skeletmuskler er helt nødvendige for vores sundhed, og for at vi kan bevæge os. Desværre giver mange sygdomme, herunder cancer, forringet muskelfunktion. En mulig mekanisme for forringet muskelfunktion kan være nedsat mitokondriefunktion. Mitokondrier er små kraftværker i vores celler som producerer energi og derved opretholder vores musklers funktioner. Mitokondrierne forbedres ved regelmæssig motion, hvilket også forøger muskelmasse og muskelstyrke. Men det er ofte svært for patienter med kræft at motionere. Med dette projekt vil vi klarlægge hvilke molekyler som kan forårsage tab af muskelmasse hos patienter med kræft, samt identificere nye molekylære signaler hvormed motion forbedre muskelfunktionen og vores mitokondrier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg var oprindeligt optaget af de præstationsforbedrende effekter af fysisk aktivitet, da jeg som yngre var elitevolleyballspiller. Jeg blev skadet og indså, at jeg fik det både mentalt og fysisk ret dårligt af ikke at motionere, så jeg begyndte at læse om motions indflydelse på vores helbred. Jeg fandt overvældende evidens for motions gavnlige effekter, men meget få studier udforskede de molekylære forandringer i vores krop, hvormed motion kunne frembringe disse helbredsmæssige fordele. Så det besluttede jeg mig for at finde ud af. Da skeletmusklerne er så vigtige for vores sundhed, er det nærliggende at undersøge disse.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Op til 80% af alle som får kræft, mister markant muskelmasse og styrke, hvilket medfører en forøget risiko for at dø af canceren. Musklernes mitokondrier forringes, hvis vi får kræft, men vi ved ikke ret meget om dette. Forskning tyder på at forringelsen af mitokondrierne medvirker til tab af muskelmasse og styrke hos patienter med kræft. Mitokondrierne kan forbedres ved regelmæssig motion, og hvis vi kan identificere de molekyler, som styrer vores musklers mitokondriefunktion, vil vi muligvis kunne behandle, at musklerne svækkes hos mange patienter med kræft.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Viden fra dette projekt kan muligvis bruges til at udvikle nye behandlinger, som iværksætter de samme processer i muskler, som motion gør. Det vil sige, at sådanne behandlinger kan have gavnlige virkninger på kræftpatienter, som har begrænset mulighed for at motionere. Skulle vi kunne tilføje forbedret muskelfunktion til behandlingsmulighederne for cancer, vil dette have stor betydning for det enkelte individs overlevelse og livskvalitet. Det vil kunne betyde en mindre sygdomsbyrde for samfundet og medføre, at patienter med kræft i højere grad kan opretholde deres funktionsevne og dermed fortsætte i vigtige samfunds- og livs-funktioner, såsom det at opretholde et job, passe børnebørn osv.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for skabe mere viden om skeletmusklernes oversete, men vigtige rolle i behandlingen af cancer. Jeg tror der er en enorm inspiration at hente, hvis vi kan forstå mekanismerne bag motions gavnlige effekter på vores sundhed, ikke mindst i behandlingen af kræft-relateret tab af muskelmasse og styrke. Jeg vil kunne påbegynde et internationalt samarbejde, som vil udvikle nye metoder til at få en dybdegående forståelse for, hvordan fysisk aktivitet gavner vores mitokondrier og sundhed. Det vil også betyde at jeg kan planlægge min forskning mere langsigtet og give mig selv ro til at fokuserer på mit forskningsområde og min forskningsgruppe, styrke min forskningsprofil og min udvikling som forskningsleder.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er opvokset i Birkerød og bor nu i Lyngby med min partner, Nis, og vores to skønne piger på 4 og 1 år. Jeg bruger det meste af min fritid sammen med min familie. Et par gange om ugen slipper jeg også afsted til beachvolleyball, og på en god uge når jeg også at se nogle venner eller køre en tur i skoven på min MTB.

Bopælskommune

Lyngby

Gymnasium

Birkerød Gymnasium