Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Fagområde

Islamiske Studier

Forskningsleder

Niels Valdemar Vinding

Postdoc

Projekttitel

Producing Sharia in Context

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt viser, at sharia forstået som Islamisk ret, etik og praksis og som det kan observeres blandt muslimer i Danmark og Europa, i høj grad er et omskifteligt produkt af sin kontekst. Traditionelle konventioner udfordres og mange muslimer fremfører aktive, levende og nærværende tolkninger af de guddommelige intentioner. Fra kontekst og samtid hentes en intuitiv og induktiv forståelse af meningen med de store spørgsmål, som bliver styrende for den ret, moral og praksis, der lægges for dagen. Det gælder både i liberale og ny-ortodokse fortolkninger, og det gælder også tolkninger fra ikke-muslimer. Dermed er eksempelvis temaer som køn og ligestilling, klima og bæredygtighed, rettigheder og retfærdighed samt statens og samfundets forventninger klart med til at flytte meningen med de guddommelige budskaber. Projektet udfordrer den eksisterende forskning og forståelse af sharia, og viser hvordan de store sociale og normative kræfter udenfor islam flytter både mening og forståelse af ret og uret, rigtig og forkert.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har længe forsket i muslimer i Danmark og Europa, og gennem flere forskningsprojekter undersøgt hvordan islamiske normer og institutioner er påvirket og udfordret af samtid og kontekst. I den forbindelse blev det klart at de bagvedliggende idealer og normer - det som samlet set kan kaldes sharia - også flytter sig og forandrer sig. Islam og sharia er ikke statiske. Samtidig er den eksisterende forskning på området mangelfuld og de juridiske og politiske institutioner i Europa står overfor en vigtig opgave i mødet med islam, så der venter en stor opgave med at samle og formidle konkret forskningsbaseret viden.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den første store opgave for projektet er at indsamle de interviews, observationer, udsagn og tekster, der samlet set skal vise hvordan sharia er påvirket og betinget af sin samtid og kontekst. Det kræver metodisk stærke og fagligt velbaserede antropologiske, sociologiske og juridiske undersøgelser. Dernæst udfordrer projektet en del af konventionerne i feltet – bade blandt muslimer og forskere – og det skal nok blive en spændende og konstruktiv samtale at udfolde det over de næste tre år.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det er en svær, men vedkommende problemstilling at tale kvalificeret og vidensbaseret om sharia, og om den plads og rolle som muslimer med deres ret, etik og praksis har og kan have samfundet. Forskningsprojektet giver et fagligt og nærværende sprog til at forstå sharia i den levende og foranderlige kontekst, som både muslimer og ikke-muslimer, men også muslimske, kirkelige og offentlige institutioner er med til at forandre.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

I dette projekt samles mange af de faglige tråde og ideer, som har kendetegnet mit arbejde indtil nu. Studiet af islam, muslimer og sharia på tværs af antropologi, sociologi og jura læses ind i rammerne af danske og europæiske forståelser af stat, kirke og religion. Jeg har længe været nysgerrig på at undersøge hvordan det udspiller sig, og det er et meget lovende undersøgelsesfelt i dansk og international forskning, som jeg nu kan være med til at præge og flytte fremad. Dermed er dette projekt også en unik chance for at sætte mine bedste ideer på den hårdeste prøve og se hvor langt de kan holde.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Kirsten Marie, som er politisk chef i Dansk Røde Kors, og sammen har vi tre vidunderlige piger. I vores liv er det familie og job, der vekselvirker, og vi trives med leg og arbejde med kreativitet og struktur i begge dele. Når chancen byder sig rejser vi efter den bedste mad fra hele verden, og som den gamle spejderdreng, jeg er, tager jeg også gerne på vildnistur i skoven med telt og oppakning.

Bopælskommune

Brønshøj

Gymnasium

Virum Gymnasium