Forskningsprojektets videnskabelige titel

Learning to Explain Attitudes on Social Media (EXPANSE)

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Københavns Universitet

Fagområde

Sprogteknologi

Forskningsleder

Isabelle Augenstein

Lektor

Projekttitel

Learning to Explain Attitudes on Social Media (EXPANSE)

Hvad handler dit projekt om?

Målet med projektet er at udvikle transparente maskinlæringsmetoder, som kan opfange holdninger ytret på sociale medier målrettet bestemte målgrupper (fx mennesker eller begivenheder) er positive, negative eller neutrale - og afsløre de underliggende grunde for disse holdninger. For at gøre det, vil projektet have en tværfaglig tilgang, som kombinerer forskning inden for sprogteknologi med sociologiske teorier.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været fascineret af sprog, og har siden jeg var lille været en ivrig læser. Som teenager blev jeg yderligere interesseret i computervidenskab og skiftede skole, så jeg kunne specialisere mig i emnet fra en tidlig alder. Efterfølgende studerede jeg bachelor i datalingvistik og har været optaget af emnet lige siden. Jeg er heldig med, at der de senere år er udviklet metoder inden for mit felt, som virkede som ren science fiction for enkelte årtier siden, men som nu er en del af vores hverdag - fra relativt simple grammatikbrikker til mere avancerede metoder så som personlige digitale assistenter.  

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Mens nogle udtrykker deres holdninger eksplicit, holder de fleste deres holdninger implicit på sociale medier. Det gør det meget udfordrende både at opdage hvilket mål, holdningen refererer til, samt undersøge polariteten af en holdning. Undersøgelse af de underliggende grunde for holdninger er heller ikke trivielt arbejde. De fleste eksisterende "explainable Al" tilgange sigter efter at forklare, hvordan en holdning kommer til udtryk, men ikke hvorfor. Sidstnævnte kræver en dybere forståelse for både mennesker og kontekst - noget jeg via hypotetiske sociologiske teorier vil bidrage til at kaste lys over.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Mit projekt vil udvikle metoder, som på den ene side, vil være i stand til at opdage holdninger automatisk på en meget mere finkornet og transparent måde, end hvad vi ser i dag, og som vil tillade storskala datadreven verifikation af sociologiske teorier relateret til ytrede holdninger. Disse metoder kan også benyttes til markedsundersøgelser eller til at overvåge offentlige holdninger under større politiske begivenheder så som valg.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

At lede et projekt med flere forskere, som alle arbejder hen mod et fælles mål, vil gøre det muligt for mig at opfylde mit forskningsvision i samarbejde med nogle af de bedste i verden inden for mit felt. Sprogteknologi er i hurtig fremgang, og det kan være svært at få forskning, især inden for ny metodik, udgivet, før det betragtes som forældet. Langsigtet finansiering til et hold af PhD-studerende og postdocs er vigtigt for at komme foran i spillet. Den tværfaglige komponent i projektet vil gøre det muligt for mig at styrke eksisterende samarbejder, samt hjælpe mig til at vokse som forsker - fra ikke kun at være anderkendt som en ekspert inden for mit felt, men mere end det samt takle væsentlige samfundsmæssige problemer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er oprindeligt fra det sydlige Tyskland og har boet nogle år i Storbritannien som PhD-studerende og Postdoc, før jeg flyttede til danmark sammen med min kæreste og vores kat i kølevandet på Brexit-folkeafstemningen for at tiltræde en stilling på Københavns Universitet. I min fritid holder jeg af at dyrke taekwondo, sejle kajak og slappe af på sofaen med en god bog. 

Bopælskommune

København

Gymnasium

Heinrich-Wieland Schule, Pforzheim, Germany