Institut for kemi, Danmarks Tekniske Universitet

Fagområde

Kemi

Forskningsleder

Søren Kramer

Adjunkt

Projekttitel

Asymmetrisk C-H funktionalisering for hurtigere medicinsyntese

Hvad handler dit projekt om?

De fleste lægemidler laves ved hjælp af organisk kemi og katalyse, som netop er de felter, jeg arbejder indenfor. For mere end halvdelen af godkendte lægemidler kan det virksomme stof eksistere i to former, der er spejlbilleder af hinanden. Der er dog ofte stor forskel på de biologiske egenskaber af de to spejlbilledformer, f.eks. kan den ene form være direkte skadelig, på trods af at den anden er et effektivt lægemiddel. På papiret kan et koncept kaldet asymmetrisk katalyse give direkte adgang til en ren spejlbilledform, men i praksis mangler der metoder til asymmetrisk katalyse for mange essentielle lægemiddelstrukturer. I mit projekt vil jeg kombinere asymmetrisk katalyse med et nyt koncept kaldet C-H funktionalisering. Denne synergistiske kombination vil kunne give markant hurtigere og selektiv adgang til en ren spejlbilledform af mange vigtige lægemiddelstrukturer og samtidig minimere dyrebart materialespild. Projektet vil kunne accelerere både opdagelse og fremstilling af nye lægemidler.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

I gymnasiet havde jeg en meget entusiastisk og dygtig kemilærer. Igennem hans undervisning blev jeg fascineret af, hvordan kemi er af afgørende betydning for vores moderne samfund, og hvordan man kan forklare mange dagligdagsfænomener ud fra en viden om kemi. Derfor valgte jeg at læse medicinalkemi på universitetet. Her blev jeg grebet af den organiske kemi, og især hvordan den benyttes til at lave en stor del af den medicin, der er tilgængelig i dag. Undervejs i mit studie arbejdede jeg med organisk kemi og katalyse sammen med nogle meget dygtige og engagerede folk i forskningsgrupper på Aarhus Universitet og i USA og Frankrig. Efter jeg afsluttede min ph.d.-grad var jeg to år på forskningsophold i USA (Caltech), hvor jeg fik erfaring med asymmetrisk katalyse samt en dybere forståelse for, hvordan kemiske reaktioner forløber. Nu kombinerer jeg alle disse elementer i min forskning, hvor jeg er meget motiveret af, at vi kan bidrage til at accelerere udviklingen af ny medicin på en bæredygtig måde, og at min forskning dermed er til gavn for samfundet.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Min forskning fokuserer på udviklingen af nye kemiske reaktioner, der er relevante for lægemiddelindustrien. I dette projekt er der to store udfordringer der skal løses samtidig for at den nye kemiske reaktion er en succes med bred anvendelighed. Først skal vi bryde en stærk karbon-hydrogenbinding i udgangsstofferne for den kemiske reaktion, og derefter skal vi opnå høj selektivitet for dannelse af den ønskede spejlbilledform af produktet fra den kemiske reaktion. Begge udfordringer er svære hver for sig, og i mit projekt skal de løses samtidig. Det er en stor udfordring, som jeg glæder mig til at arbejde på at løse.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Først og fremmest vil mit projekt bidrage med en kemisk metode, der kan accelerere udviklingen af nye lægemidler i fremtiden. Det vil sige, at den tid, der går fra at et lægemiddelprogram mod en bestemt sygdom startes til at lægemidlet kommer på markedet, vil kunne forkortes. Lige nu tager udviklingen af et helt nyt lægemiddel ofte mere end 10 år. I forhold til de metoder, der anvendes lige nu i lægemiddelindustrien, vil min metode derudover have bæredygtige og økonomiske fordele. På sigt vil projektet således kunne føre til hurtigere udvikling af nye lægemidler og samtidig formindske den miljømæssige belastning og måske endda sænke prisen på lægemidlerne.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at fordybe mig i et emne, som jeg virkelig brænder for, og som vil være til stor gavn for samfundet. Bevillingen giver mig ressourcerne til at udvide min forskningsgruppe, så vi kan tackle nogle høj-impact problemstillinger og spille med blandt de allerbedste i verden. Endelig er Sapere Aude-programmet en meget prestigiøs anerkendelse, som vil hjælpe mig med at tiltrække de bedste forskere og fremtidige forskningsmidler. Tilsammen vil alle disse aspekter lægge fundamentet til at mit team også i fremtiden kan være med på allerhøjeste forskningsniveau.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg går meget op i at holde en sund arbejde/fritid-balance, så når jeg ikke arbejder, bruger jeg det meste af min fritid sammen med min familie. Derudover kan jeg godt lide at dyrke forskellige former for motion/sport og at rejse.

Bopælskommune

Herlev

Gymnasium

Aabenraa Gymnasium og HF