Forskningsprojektets videnskabelige titel

Growth regulation by tRNA and tRNA-related small RNAs in bacteria

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Biologisk Institut

FAGOMRÅDE

Molekylærbiologi, mikrobiel genetik

KONTAKTINFO

E-mail: SLS@bio.ku.dk
Telefon: +45 35 32 20 33

Forskningsleder

Sine Lo Svenningsen

Lektor, ph.d. i molekylærbiologi fra Princeton University, født 1979

Projekt

Hvordan transfer RNA og beslægtede molekyler regulerer bakteriers vækst

Hvad handler dit projekt om?

Celler laver proteiner ved at sætte aminosyrer sammen i den rækkefølge som er specificeret i cellens DNA kode. Mit projekt omhandler transfer RNA, små livsvigtige RNA molekyler, der findes i hundredtusindvis i enhver celle. Et transfer RNA molekyle fungerer som adaptor mellem en bestemt kode i DNAet og den tilhørende aminosyre. Vi har opdaget, at bakterier aktivt nedbryder overskydende transfer RNA, så de hele tiden tilpasser udbuddet af transfer RNA til efterspørgslen. Det ændrer fundamentalt på opfattelsen af transfer RNA; molekylerne er ikke bare adaptorer men regulerer også bakteriers vækst. Projektet vil afsløre hvordan nedbrydningsprocessen foregår, hvordan den er reguleret, og kortlægge hvilke konsekvenser det har for cellerne, at deres transfer RNA er så dynamisk reguleret.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg faldt pladask for den genetiske kodes tilsyneladende enkelhed som biologistuderende. I dag, bevæbnet med en dybere indsigt og erfaring, optages jeg stadig af at forstå den information der gemmer sig i vores DNA. Sekvenserne fortæller ikke bare om hvilke proteiner der kan laves, men under hvilke betingelser de hver især skal produceres og hvor meget der skal laves. Bakteriers gen regulering er ekstra spændende at studere, fordi konsekvensen af en ændring i reguleringen af et enkelt gen meget ofte kan observeres direkte som en forandring af bakteriens synlige egenskaber. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vores seneste resultater peger på, at man drastisk har undervurderet vigtigheden af transfer RNA og beslægtede molekyler som knudepunkter for reguleringen af cellers vækst. Sapere Aude projektet har derfor potentialet til konceptuelt at ændre på vores fundamentale forståelse af, hvordan bakterier tilpasser deres væksthastighed til udefrakommende ændringer i deres vækstbetingelser.

Det er udfordrende at pille ved de helt centrale komponenter i cellen, såsom transfer RNA, fordi de har deres virke dybt inde i cellernes maskinrum, hvor ændringer let får konsekvenser der bredt påvirker cellens forskellige aktiviteter, og derfor kan være vanskelige at fortolke. Så vi skal holde tungen lige i munden.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Det er sandsynligt, at den nye viden på sigt vil bidrage til udviklingen af forbedrede metoder til at kontrollere bakteriers vækst, hvad enten det er i forbindelse med at optimere væksten af gavnlige bakterier der bruges i bioteknologien, eller at eliminere væksten af sygdomsfremkaldende bakterier under infektion.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen betyder, at jeg kan sammensætte et stærkt internationalt hold af forskere og studerende som vil kunne nå i mål med projektet indenfor en kort tidsramme. Projektet er en værdifuld mulighed for at udvide mit internationale netværk, og resultaterne vil styrke min gruppes position som førende indenfor forskningen i RNA-baseret gen regulering. Jeg ser Sapere Aude bevillingen som en stor anerkendelse af mine forskningsideer, der opmuntrer mig til at fastholde et meget højt ambitionsniveau for mine fremtidige bidrag til videnskaben.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg elsker forskningen fordi den tillader mig fordybelse i de afsindigt fascinerende molekylære mekanismer, der gør biologisk liv muligt. Når jeg ikke forsker, fordyber jeg mig i stedet i samværet med min familie og nære venner, eller får blæst hjernen igennem med et forhindringsløb i skoven, eller bare en gå- eller cykeltur i den smukke natur omkring Søllerød, hvor jeg bor med min canadiske mand og vores to døtre. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Køge Gymnasium, bosiddende i Rudersdal kommune.