Forskningsprojektets videnskabelige titel

Sociocultural Carbon (SOCCAR)

Forskningsinstitution

IT-universitetet i København

Dept. of Business IT 

FAGOMRÅDE

Antropologi og STS (videnskabs- og teknologistudier)

KONTAKTINFO

E-mail: sdal@itu.dk
Telefon: +45 72 18 52 51

Forskningsleder

Steffen Dalsgaard

Lektor, ph.d. i Antropologi og Etnografi, født 1975

Projekt

Hvordan bidrager IT til at forme, hvordan mennesker socialt og kulturelt forholder sig til CO2-udledninger?

Hvad handler dit projekt om?

Vi vil undersøge, hvordan CO2 er ved at blive et vigtigt kulturelt fænomen i vores samfund. Udgangspunktet er hvordan CO2-udledninger bliver kommunikeret og cirkulerer som data via en diversitet af informationsteknologier. Præsenteret på denne måde påvirker CO2-data, hvad der er noget værd for os både økonomisk (afgifter og forbrug) såvel som ideologisk og moralsk (hvordan er man en god ’klimaborger’?). CO2-data sniger sig efterhånden helt ind i dagligdagen som et element, mange mennesker praktisk og pragmatisk inkorporerer i deres levemåde. Spørgsmålet er hvordan CO2-data også påvirker vores selvforståelse og ikke mindst vores fortællinger om vores egen rolle og ansvar i forhold til klimaforandringer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Under et feltarbejde i Papua Ny Guinea begyndte jeg at undre mig over, hvordan folk talte om CO2-handel som en potentiel guldgrube. Jeg besluttede derfor at forfølge CO2 som vare, og hvordan den blev skabt, kommunikeret og fortolket på tværs af de markeder, som denne vare indgik i. SOCCAR er et skridt, hvor vi kan forsøge at forstå i hvor høj grad denne form for vare og de datateknologier, der skaber og kommunikerer den, har indvirkning på folks hverdag i vort eget samfund.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det helt store perspektiv er at kunne sige noget om de betingelser, der skal til for at teknologi (IT) kan ændre menneskelig adfærd. På den lange bane kan vi bidrage til at forstå både de dybere kulturelle forandringer, der sker som følge af de samfundsmæssige omstillinger, som klimakrisen stiller os overfor, og forstå hvad CO2 er som kulturelt fænomen.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

I mange sektorer er der en udpræget tiltro til IT-teknologiske landevindinger, og at teknologi både kan løse enkeltstående problemer såvel som forandre hvem, vi er som mennesker. Indenfor det konkrete emne, som er individets forståelse af klimaforandring og håndtering af CO2-emissioner, så har de mest populære teknologier dog ikke vist sig at have nogen entydig indvirkning netop på menneskers adfærd. Hvis vi i højere grad kan forstå under hvilke omstændigheder teknologier kan påvirke mennesker til at ændre netop denne type adfærd, så vil det også være lettere fremover at inddrage individer i løsningen af klimakrisen.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen tillader mig først og fremmest at tiltrække dygtige ph.d.-studerende og at styrke samarbejdet med internationale kolleger, så min forskning kan få et boost gennem en kollektiv indsats. Det vil være utroligt lærerigt for mig selv, og så vil det også give mig glæden ved at kunne give noget videre til yngre talentfulde forskerspirer.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bruger det meste af min fritid sammen med min familie. Vi har små børn, så fritidsinteresserne foregår mest på deres præmisser. Der bliver dog tid til skønlitteratur og en film eller serie i ny og næ.

Gymnasium og bopælskommune

Jeg gik på Rosborg Gymnasium i Vejle, men er nu bosiddende på Islands Brygge i København.