Kontaktoplysninger

Søren Fournais. Telefon: 8715 5724, e-mail: fournais@math.au.dk.

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Matematik. 

Forskningsprojekt

Semiklassisk kvantemekanik.

Topforsker

Søren Fournais

Professor, født 1973

Fagområde

Matematik.

Hvad handler dit projekt om?

Dette projekt beskæftiger sig med matematikken bag kvantemekanikken. De versioner af Schrödingers ligning, der beskriver interessante systemer, kan ofte ikke løses eksakt, men vi kan ofte alligevel bevise vigtige egenskaber ved løsningen - også selvom vi ikke har en eksplicit formel for denne. I dette projekt vil vi specielt interessere os for magnetiske egenskaber ved kvantemekaniske systemer. Vi vil betragte såkaldte diamagnetiske egenskaber, dvs. i hvor vid udstrækning energien i systemet øges, hvis det pålægges et ydre magnetisk felt. Specielt vil vi forsøge at kvantisere denne effekt: Vi ved, at mange systemer er diamagnetiske, men hvor meget øges energien? Specielt kan man håbe på, at disse spørgsmål har et tilfredsstillende svar, hvis magnetfeltet f.eks. antages meget stærkt. Denne type grænse stiller nye krav til den matematiske forståelse af systemerne, men har interesse i flere konkrete situationer blandt andet i matematikken, der beskriver superledende materialer.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid været meget interesseret i matematik. Jeg kan huske, at jeg i gymnasiet læste en populærvidenskabelig bog om opdagelsen af dobbeltspiralen i DNA. Som jeg husker fremstillingen i bogen, brugte Watson og Crick (der gjorde denne vigtige opdagelse) en weekend på at løse Schrödinger-ligningen for DNA, som jo er et enormt molekyle. Jeg blev derfor meget skuffet, da jeg på universitetet fandt ud af, at vi ikke kender eksakte metoder til at løse ligningen for selv meget mindre molekyler.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det er vigtigt, men også svært at udlede de rigtige egenskaber af løsningerne til den type ligninger, der indgår i kvantemekanik. Specielt i tilfældet med magnetiske felter har løsningerne komplekse faser, der ofte er vigtige for at forstå systemet.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen giver mulighed for en ro og et langtidsperspektiv i forskningen, som er enormt vigtig i grundforskning. Desuden giver det mig mulighed for at konsolidere og udbygge mit internationale netværk. Min matematiske forskning bygger på samarbejde med flere kolleger i udlandet, og længere udlandsophold er vigtige for at holde samarbejdet ved lige. Dette vil blive muligt med bevillingen fra Sapere Aude-programmet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Højbjerg med min kone og vores to børn. Fritiden bliver meget gerne tilbragt i selskab med venner eller, hvis det skal være helt perfekt: med familien og nogle gode bøger.

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Aarhus Akademi og bopæl i Aarhus.

Forskningsprojekt titel

Semiclassical Quantum Mechanics.