Kontaktoplysninger

Thomas Lars Andresen. Telefon: 2537 4486, e-mail:  thomas.andresen@nanotech.dtu.dk

Forskningsinstitution

Danmarks Tekniske Universitet, DTU Nanotech – Institut for Mikro- og Nanoteknologi.

Forskningsprojekt

Reprogrammering af kroppens eget immunforsvar skal give nyt håb i kampen mod kræft.

Topforsker

Thomas Lars Andresen

Professor, født 1972

 

Fagområde

Drug delivery.

Hvad handler dit projekt om?

I dette projekt vil vi skabe nye avancerede drug-delivery-systemer, der skal bringe immunstimulerende molekyler frem til kræftpatienters egne immunceller og programmere disse til at genkende kræftceller. Baggrunden for projektet er, at det immunologiske miljø i kræftknuder er reguleret på en måde, hvor patienternes immunforsvar ikke længere angriber kræftceller, og det er netop dette forhold, vi vil forsøge at ændre ved at udvikle nye immunterapeutiske kombinationsbehandlinger. Vi håber, at resultatet af projektet er ny medicin, der sikrer, at alle kræftknuder i en patient behandles af deres eget immunforsvar, og at behandlingen beskytter mod, at sygdommen kan vende tilbage.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har i mange år arbejdet med at udvikle nye drug-delivery-systemer, der kan gøre den klassiske kemoterapi, der bruges til behandling af patienter i dag, mere effektiv. Dette arbejde har ført til nye lægemidler, der markant forbedrer behandling, men disse er stadig begrænsede af, at man ved kemoterapi ofte kun forlænger levetiden for patienter og ikke kurerer dem. Dette faktum har fået mig til at overveje, hvordan vi kan gøre det bedre, og programmering af folks eget immunforsvar til genkendelse af kræftceller er uden sammenligning den bedste behandlingsform, man kan forestille sig. Problemet er, at det er en meget kompliceret udfordring, men også en utrolig spændende udfordring grundet de perspektiver, denne behandling har.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Immunsystemet udgør et komplekst netværk af celler og signalmolekyler, der kontinuert kommunikerer indbyrdes og bevirker, at immunforsvaret hurtigt og effektivt er i stand til at stoppe infektioner m.m. når de opstår. Når kræft udvikles, sker der en perturbering af immunsystemet, så det ikke reagerer, som det skal, på den unormale tilstand, som kræftknuder udgør; immunsysemet går i ”dvale” i kræftknuden. Grundet immuncellernes og signalstofferenes indbyrdes afhængighed, når der genereres et immunrespons, er det en stor udfordring at reprogrammere immunforsvaret, så det igen reagerer på kræftceller. Derudover er de drug-delivery-systemer, vi udvikler, komplekse materialer i nanostørrelse, der er designet til at interagere med immunceller på en bestemt måde. Udfordringen i projektet er således at designe drug-delivery-systemer, så de på en specifik måde kan ”skubbe” immunsystemet tilbage på sporet ved at interagere med de rigtige immunceller, på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt, og derved fjerne alle kræftceller og gøre patienter raske og sygdomsfrie.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude bevillingen giver mig mulighed for at undersøge nogle af de basale mekanismer, der er vigtige for at kunne skabe nye drug-delivery-systemer, der kan reprogrammere immunsystemet i forbindelse med kræftsygdom. Jeg ser bevillingen som en stor anerkendelse af alle i min forskningsgruppe, og det kræver en særlig indsats af alle involverede, når man sigter mod at opnå vigtige og banebrydende resultater. Det er en stor glæde for mig, at det danske samfund via en Sapere Aude- bevilling giver mig mulighed for at forfølge mine ideer. Det er unikt at få en sådan mulighed, og det kræver min fulde dedikation og motivation med henblik på at opnå de mål, vi har opstillet for vores forskning.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Lisa, som jeg mødte for 17 år siden, og sammen har vi to børn, Tobias på 9 år og William på 6 år. I familien er vi rigtig glade, når vi er ude og rejse sammen, hvor vi undgår hverdagens logistik. Vi har for nyligt fået en stor energisk schæferhund, som kræver lange og mange gåture, så ture med telt i det fri er en ny hobby for familien, gerne i Sverige og Norge, da naturen i Danmark desværre er lidt begrænset. Jeg ville rigtig gerne dyrke mere sport, helst noget med en bold, men tiden er knap, og løbeture er ulideligt kedelige. Derudover er jeg politisk interesseret og synes tiden, man har med gode venner, er vigtig.

Bopælskommune

Bopæl i København.

Forskningsprojektets titel

Holistic Engineering of Immune Cell Targeted Drug Delivery Systems for Immunogenic Eradication of Cancer.