Sapere Aude initiativ og portrætter

I 2010 søsatte Danmarks Frie Forskningsfond karriereprogrammet Sapere Aude (Vov at vide). Målet er at give de mest talentfulde forskere i Danmark de bedste betingelser, så de kan gennemføre forskning på højt internationalt niveau. Frem til 2015 var de tre trin: Forskertalent, Forskningsleder og Topforsker. Da fondens bevilling på finansloven blev reduceret i 2016, måtte fonden begrænse initiativet til Forskningsleder. I portrætgalleriet kan du læse om alle de talentfulde forskere, der har modtaget en Sapere Aude-bevilling.