Institut for Cellulær og Molekylær Medicin.

Kontaktoplysninger

Andres Lopez-Contreras.

Forskningsleder

Andres Joaquin Lopez-Contreras

Postdoc, ph.d, født 1982

Fagområde

Cellulær- og molekylærbiologi, kræftforskning

Projekt

Kromosomers (u)stabilitet ift. aldring og kræft

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har altid haft interesse for, hvorfor og hvordan kræft opstår og haft et ønske om at bidrage til forbedringer af diagnosticering og helbredelse. Under mit postdoc-forløb i Oscar Fernandez-Capetillos laboratorium er jeg blevet meget interesseret i genomisk ustabilitet, som er en essentiel og hyppig årsag til kræft og aldring.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Det overordnede formål med mit projekt er at forbedre vores forståelse af, hvordan genomisk ustabilitet indgår i aldringsprocessen og udviklingen af kræft. De vigtigste udfordringer for at komme frem til en potentiel klinisk anvendelse ligger i at undersøge nye proteiners evne som prædiktive markører eller som terapeutiske agenter i behandling af kræft eller alders-associerede sygdomme.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil uden tvivl have stor betydning for min forskerkarriere. Bevillingen vil være essentiel for opstarten af mit eget laboratorium og give mig mulighed for at udvikle nye ideer og projekter. I den sammenhæng vil jeg gerne takke Det Frie Forskningsråd for rådets tillid til mig og mit projekt. Som udlænding har jeg følt mig meget velkommen og værdsat i mødet med danske institutioner, herunder Københavns Universitet og dets fantastiske forskermiljø. Jeg ser frem til at starte mit spændende projekt i København. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Min fritid og ferier tilbringer jeg med venner og familie. Derudover kan jeg lide sport såsom fodbold og tennis.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Murcia i Spanien, student fra “Vega del Tader” og p.t. bopæl i Madrid i Spanien.