Forskningsprojektets videnskabelige titel

Mode of delivery - effects on future health and new microbiota-directed therapeutics

Forskningsinstitution

Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Sektion for Eksperimentelle Dyremodeller 

Fagområde

Forsøgsdyrsvidenskab, immunologi

Kontaktinfo

E-mail:camfriis@sund.ku.dk 
Telefon: 35333756 

Forskningsleder

Camilla Hartmann Friis Hansen

Lektor, cand.med.vet, ph.d., født 1981

Projekt

Betydningen af kejsersnit for børnenes tarmflora, immunsystem og fremtidige sundhed

Hvad handler dit projekt om? 

Antallet af kejsersnit er stigende og det er en alarmerende trend, da børn født ved kejsersnit hyppigere udvikler kroniske sygdomme som astma og allergi. Det kan skyldes en ændret sammensætning af børnenes tarmbakterier, da kejsersnit foregår mere sterilt end en almindelig fødsel og børnene derfor podes med andre bakterier. Jeg har tidligere vist, at dette også gør sig gældende i mus født ved kejsersnit, og at dette hindrer udviklingen af et velfungerende immunsystem. Formålet med projektet er derfor at bruge muse-modellen til at undersøge, hvorvidt tarmbakterierne i kejsersnitsfødte mus har en sygdomsfremkaldende effekt og at belyse mekanismerne derfor. Derudover vil nogle syntetiske komponenter, unikke for human brystmælk, blive testet for deres forebyggende effekt på sygdomme accelereret i kejsersnitsfødte mus.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har siden starten af min forskningskarriere undersøgt rollen af de bakterier, der først koloniserer tarmen i det tidlige liv. Deres betydning for vores immunsystem, hvor meget vi tager på i vægt, udviklingen af kroniske sygdomme og sågar vores adfærdsmønstre finder jeg dybt fascinerede. Humane studier har påpeget en klar effekt af kejsersnit på diverse sygdomme, men der var stærkt brug for nye metoder til at undersøge, hvordan det hang sammen. Da jeg opdagede at musen udgjorde en fremragede model for netop dette, har jeg brugt den og min ekspertise i bakteriefri mus til at muliggøre videre undersøgelser.   

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Kejsersnit på mus foregår forskelligt fra kejsersnit i mennesker og musene bliver ikke født ind i sterile omgivelser. De udsættes, i modsætning til mennesker, derfor for moderes tarmbakterier - om end senere end de naturligt fødte. For at forbedre det translationelle perspektiv vil vi derfor transplantere humane tarmbakterier fra børn født ved kejsersnit til kimfri mus, der ellers helt mangler tarmbakterier, for at undersøge hvorvidt deres ændrede tarmflora øger risikoen for at udvikle allergi og astma. Musene vil også blive brugt til at teste diverse diætkomponenter, der kan optimere tarmfloraen. Denne forskning er kritisk for at finde nye måder til at begunstige et rigt tarmmiljø i de nyfødte, så kvinderne på operationsbordet kan være med til at sikre deres børns fremtidige sundhed og velvære. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Projektet vil klarlægge, om der virkelig er en sammenhæng mellem kejsernit, en ændret tarmflora og en øget risiko for udvikling af allergi og astma. Dette er nødvendigt for at skabe nogle stærke argumenter til samfundet om at nedsætte antallet af kejsersnit. Derudover vil vi få den nødvendige viden omkring de bagvedliggende mekanismer, der er vigtig for at kunne give de kommende mødre, hvor fødslen ender med et nødvendigt kejsersnit, optimal råd og vejledning. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude programmet giver mig muligheden for at etablere et unikt og stærkt samarbejde med førende forskere inden for pædiatrien, der er kritisk for, at jeg kan opnå resultater på et højt videnskabeligt niveau med et klinisk relevant perspektiv. Det kliniske samarbejde vil gøre det lettere at iværksætte nye mulige behandlingsformer og forebyggende foranstaltninger. Derudover er det personligt vigtigt, for at jeg kan etablere min karriere og lede en førende forskningsgruppe blandt internationale topforskere. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min amerikanske mand og vores søn på Frederiksberg. Fritiden flyver, som hos så mange andre småbørnsfamilier, med at lave mad, lege og gøre rent. Dog tager vi nok mere jævnligt end så mange andre diskussionen om, hvor meget skidt vores 2-årige må spise for at udvikle en solid og divers tarmflora. Indtil videre er vi alle allergifrie, så helt galt kan det ikke være. Vi bliver også ofte udsat for nye eksotiske bakterier, når vi rejser til Houston for at besøge svigerfamilien, hvor vi lever godt af de caribiske fisk og skalddyr, som er absolut yndlingsspise i hele familien. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Nørre Gymnasium i Mørkhøj og bopæl i Frederiksberg Kommune