Institut for biokemi og molekylærbiologi
Center for functional genomics and tissue plasticity

 

Forskningsleder

Lars Grøntved

Lektor, ph.d., født 1977

Fagområde

Molekylærbiologi

Projekt

Dynamisk genregulering i leveren ved indtagelse af føde

Hvad handler dit projekt om? 

Under henholdsvis faste og efterfølgende fødeindtag opretholder leveren metabolisk ligevægt ved at optage, syntetisere og omfordele næringsstoffer. Det kræver præcis temporal regulering af hundredvis af proteinkodende gener. I forbindelse med fedmerelaterede sygdomme, som for eksempel type 2 diabetes og fedtlever, er denne regulering sat ud af balance, hvorefter leveren ikke kan opretholde metabolisk ligevægt. Projektet har til formål at anskueliggøre centrale genregulatoriske mekanismer nødvendige for leverens evne til at respondere på indtagelse af føde. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt? 

Kun omkring 1-2% af det humane genom indeholder proteinkodende gener. De resterende 98% indeholder en potentiel genregulatorisk kode, der orkestrerer præcis temporal og cellespecifik genekspression. Det tillader udvikling af specifikke celler og organer i kroppen og er desuden afgørende for kroppens evne til dynamisk at respondere på ydre påvirkninger. Siden min tid som universitetsstuderende har jeg interesseret mig for, hvordan den enormt komplekse genregulatoriske kode kontrollerer cellespecifik genekspression. Jeg er især interesseret i at forstå, hvordan gener i cellen reguleres som respons på det omkringliggende miljø. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?  

Ved nøje at følge genekspression før, under og efter fødeindtag har vi observeret en ny mulig sammenhæng mellem de processer, som kontrollerer genregulering under faste, og mekanismer, som styrer genekspression efter indtagelse af føde. I forbindelse med disse studier har vi identificeret tusindvis af genregulatoriske regioner i genomet, som muligvis er involveret i denne sammenhængende respons. Udfordringen er nu at identificere specifikke proteiner, der er involveret i kontrol af de genregulatoriske regioner og kæde det sammen med leverens evne til at opretholde metabolisk ligevægt. For at adressere dette er det nødvendigt at etablere nye genetiske modeller og udvikle eksisterende biokemiske metoder.     

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?  

Fedmerelaterede sygdomme udgør en stor økonomisk byrde for samfundet og en indgående forståelse af sygdomsmekanismer, forbundet med svær overvægt, er afgørende for forebyggelse og helbredelse. Leveren er en af de centrale organer, som ofte har nedsat funktion i forbindelse med svær overvægt. For at udbedre det, er det nødvendigt at opnå indgående kendskab til leverens basale funktioner og regulering af disse. Projektet vil belyse centrale regulatoriske mekanismer, der er grundlæggende for leverens evne til at respondere på indtagelse af føde. På sigt vil det kunne understøtte udviklingen af nye behandlingsmetoder for fedmerelaterede sygdomme. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet? 

Studier af den genregulatoriske kode kræver omfattende og omkostningskrævende genom sekventering. Støtte fra Sapere Aude-programmet betyder, at jeg nu kan lave dybdegående undersøgelser af de molekylære mekanismer, som kontrollerer genreguleringen i forbindelse med fødeindtag. Midlerne sikrer, at jeg kan ansætte to forskere med fuld fokus på studier af genregulering og dermed etablere et forskningsprogram med det overordnende formål at forstå, hvordan gener dereguleres i leveren under udvikling af metaboliske sygdomme.         

Lidt om mennesket bag forskeren 

Efter et årelangt forskningsophold i USA flyttede jeg for tre år siden, sammen med min kone og to børn, tilbage til Denmark. Vi er nu i fuld gang med at etablere et liv i Odense fyldt med arbejde, skole, have, hus og venner. Jeg bruger det meste af min dyrebare fritid sammen med familien. Begge børn dyrker en række fritidsinteresser, der ofte involverer hele familien. Desuden forsøger vi at tilbringe så meget tid så muligt ude naturen, både lokalt, og når vi rejser rundt i verdenen.

Gymnasium og bopælskommune 

Student fra Dronninglund gymnasium og bosat i Odense Kommune.