Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (NorS)

 

Forskningsleder

Line Burholt Kristensen

Postdoc, ph.d., født 1981

Fagområde

Lingvistik

Projekt

Naturligt forekommende grammatiske afvigelser – og hvordan de forstås

Hvad handler dit projekt om?

Broken Grammar and Beyond sammenligner grammatiske afvigelser i tekster, der er skrevet af personer med dansk som modersmål (primært gymnasieelever) og af personer med dansk som fremmedsprog (kursister på sprogskoler). En grammatisk afvigelse kan f.eks. være, når der er et ”r” for meget i ”vi skal kører”. Vi undersøger først, hvilke typer af grammatiske afvigelser der forekommer i skriftsproget hos de to grupper, og hvor hyppigt de forekommer. Dernæst undersøger vi, hvordan sprogbrugere reagerer på grammatiske afvigelser fra de to grupper, dvs. om de læser langsommere og forstår tekster dårligere. Endelig bruger vi hjerneskanninger til at undersøge hjernens arbejde med grammatiske afvigelser. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Grammatiske afvigelser fascinerer mig, fordi de både forekommer i tekster fra sikre og mindre sikre sprogbrugere, og fordi vi som læsere reagerer forskelligt på forskellige afvigelser. Nogle grammatiske afvigelser er nemme at overse, og andre får os til at læse en tekst lidt langsommere og forstå den dårligere. De kan ligefrem gøre en sætning tvetydig eller helt uforståelig. Rent kommunikativt har grammatikken altså på en gang både lille og stor betydning. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Tidligere forskning i hjernens arbejde med grammatiske afvigelser har taget udgangspunkt i konstruerede grammatiske afvigelser, altså fejl som forskerne selv har fundet på til lejligheden. Formålet med mit projekt er at komme tættere på naturligt forekommende sprog og undersøge forståelsen af de afvigelser, der optræder i faktisk forekommende tekster. Det bliver en udfordring at kombinere en eksplorativ grammatisk analyse af naturligt forekommende afvigelser med hypotesedrevne og kontrollerede eksperimenter. Men den store gevinst er, at vi rykker forskningen fra viden om hjernens arbejde med konstrueret sprog til ny viden om hjernens arbejde med det sprog, vi kender fra vores dagligdag. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

I første omgang har projektet især betydning for de to eksterne samarbejdspartnere: Dansk Sprognævn og Københavns Sprogcenter. Forskningsresultaterne kan oplyse om, hvilke grammatiske afvigelser der er særligt hyppige, hvilke der er særligt kendetegnende for personer med dansk som fremmedsprog, og hvilke der især skaber forståelsesproblemer hos modtagerne. Desuden kan hjerneskanninger give indblik i, hvorfor forståelsesproblemerne opstår. Resultaterne kan bl.a. hjælpe sprogundervisere, når de giver feedback til studerende på skriftlige opgaver, og når de planlægger deres grammatikundervisning. Det kan også bidrage til en debat om, hvilke dele af dansk grammatik der er særligt vigtige at have styr på, og hvilke der er mindre vigtige, f.eks. når en nydansker skal begå sig på en arbejdsplads. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen styrker vækstlaget og nytænkningen inden for mit forskningsfelt. Jeg har samlet et stærkt og alsidigt team, der vil samarbejde på tværs af landegrænser og institutioner. Det giver mig en enestående mulighed for at etablere et forskningsmiljø i Danmark omkring hjernens arbejde med grammatikforståelse i naturligt forekommende sprog.  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Dronninglund Gymnasium og bopæl på Frederiksberg.