Statens Naturhistoriske Museum

 

 

 

Forskningsleder

Morten Allentoft

Ph.d., født 1977

Fagområde

Jeg  forsker i organismers arvemasse (genomet). Både gamle og nye, uddøde og nulevende.

Projekt

Evolution i Eastern Arc bjergene: et genomisk indblik

Hvad handler dit projekt om?

Regnskovene i Eastern Arc bjergene i Kenya og Tanzania besidder en utrolig høj artsdiversitet, inklusiv en masse arter der udelukkende findes her. Ved at analysere den komplette arvemasse fra en række af disse endemiske Eastern Arc arter vil projektet forsøge at afdække, hvilke evolutionære mekanismer, der er ansvarlige for den tårnhøje biodiversitet. Kan den genetiske artsdannelse f.eks. kobles til forhistoriske klimatiske eller geologiske begivenheder, og hvornår skete det? Evolutionære processer sætter spor i DNA'et, og det er her, vi skal finde svarene! 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Jeg har vendt sten, fundet edderkopper og fanget slanger siden jeg var knægt, og interessen er ikke blevet mindre med årene. Fascinationen af biologisk mangfoldighed og et ønske om at forstå de bagvedliggende mekanismer blev forstærket, da jeg på biologistudiet opdagede DNA som et værktøj til at studere livets udvikling. En afsindig teknologisk udvikling indenfor molekylærbiologien de senere år har nu gjort det muligt at kortlægge komplette genomer og dermed givet os nogle enestående analytiske muligheder til at forstå, hvordan de evolutionære kræfter arbejder. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Den type genomforskning, som projektet lægger op til, kræver DNA af meget høj kvalitet, så selvom vi på Statens Naturhistoriske Museum har verdens største samling af Eastern Arc dyr og planter, er vi nødt til at få indhentet nyt materiale i felten. Det bliver en stor og spændende udfordring at skulle indsamle blod- og vævsprøver fra f.eks. slanger og kamæleoner i afsidesliggende bjergområder i Østafrika. Derudover er vi nødt til presse DNA-sekventeringsmaskinerne til max-niveau for at kunne generere de store mængder data, som projektet kræver.

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Eastern Arc er en af verdens vigtigste "hotspots" for biologisk mangfoldighed, og en dybere forståelse af de mekanismer, der ligger til grund for denne biodiversitet, kan bidrage med ny indsigt i selve livets udvikling her på jorden. Hvorfor fungerer visse områder tilsyneladende som en slags gigantiske "artspumper", og hvordan kan vi søge at bevare disse i en tid med store udfordringer i form af klimaforandringer og habitatdestruktion? Kun ved at forstå processerne, der skaber denne høje biologiske mangfoldighed i Østafrika, kan man forsøge at udvikle effektive strategier til deres fremtidige bevarelse.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Bevillingen betyder i første omgang, at jeg aktivt kan forfølge en type forskning, som enhver evolutionsbiolog drømmer om. Det bliver vanvittigt interessant at udforske genpuljerne i Eastern Arc gennem feltarbejde og den nyeste DNA-teknologi. Sapere Aude-programmet sparker nu døren ind til genomforskning i denne region og åbner forhåbentligt op for en lang række spændende muligheder i de kommende år. Derudover har jeg til dette projekt fået samlet et fantastisk team af forskere, som jeg glæder mig meget til at arbejde sammen med. 

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Rødovre Gymnasium og bosat i København.