Institut for Folkesundhedsvidenskab 

 

Forskningsleder

Naja Hulvej Rod

Professor mso, ph.d., født 1977

Fagområde

Epidemiologi   

Projekt

Når søvnen forstyrres af smartphones: en afdækning af årsager til og helbredsmæssige konsekvenser af mobilbrug om natten

Hvad handler dit projekt om?

Mobiltelefoner er en integreret del af vores hverdag, og nyere tal viser, at en stor andel af unge mennesker får deres søvn afbrudt af mobilaktivitet om natten. Søvnen er essentiel for vores fysiske og mentale funktion, og forskningsprogrammet har til formål at dokumentere de sundhedsmæssige konsekvenser af mobilbrug om natten. Projektet arbejder ud fra en hypotese om, at afbrudt søvn som følge af mobilbrug kan medføre en række helbredskonsekvenser såsom øget sårbarhed overfor infektion, øget risiko for fedme og diabetes samt dårligere mentalt helbred og nedsat fertilitet. Med henblik på at teste den hypotese etableres et stort datamateriale, som har til formål at følge 1000 unge menneskers mobilbrug ved hjælp af en ny metode til automatisk at opsamle mobilsignaler. Det kombineres med omfattende kliniske undersøgelser og gentagne spørgeskemaundersøgelser. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Søvnen er central for vores biologiske restitution, og jeg har i en årrække forsket i helbredskonsekvenserne af afbrudt og forstyrret søvn. I de seneste 10 år har der været en massiv stigning i brugen af smartphones. Smartphones kan let tages med i seng og tilbyder mange faciliteter (f.eks. opkald, sms, spil, film, internet), der kan forstyrre søvnen. I en nylig undersøgelse fandt jeg i samarbejde med mine kolleger, at mange unge bruger deres smartphones i løbet af søvnperioden, og jeg mener, at der er et stort behov for at afdække helbredskonsekvenserne af denne kilde til søvnforstyrrelser. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt? 

Forskningsprojektet vil bidrage til en forståelse af, hvad det betyder for vores helbred, at vi i stigende grad er aktive på de digitale medier døgnet rundt. Desuden har projektet til formål at undersøge de sociale og adfærdsmæssige mekanismer, der får nogle til at være aktive på deres mobiltelefon om natten, mens andre ikke er. Samlet set vil projektet skabe et solidt vidensgrundlag for at udvikle effektive forebyggende indsatser på området. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Søvnen er et af vores mest basale behov, og jeg mener, at der er et behov for at få sat søvnen på forebyggelsesdagsordenen. Ved at identificere årsager til forstyrret søvn, som f.eks. brug af smartphones i søvnperioden samt dokumentere de mulige helbredskonsekvenser, kan dette forskningsprojekt blive et vigtigt skridt på vejen imod dokumenteret forebyggelse på søvnområdet. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er virkelig glad for at få mulighed for at indgå i Sapere Aude-programmet, som har til formål at støtte nye og originale forskningsidéer. Grundforskningsbevillinger er i stigende grad et særsyn, og det er et privilegium at få mulighed for at forske i lige netop den idé, som jeg finder mest relevant lige nu. Med bevillingen får jeg mulighed for at udvide min forskningsgruppe med nogle faglige kompetencer inden for datalogi og socialvidenskab, som jeg er sikker på vil skabe en ny interdisciplinær dynamik i min gruppe,  og som vil bidrage til innovativ forskning inden for søvnforskningen. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg er gift med Morten, som er min tætteste sparringspartner både forskningsmæssigt og i livets mange andre gøremål. Sammen har vi tre dejlige drenge Viggo på 4, Anton på 7 og Malte på 10 år, der søger for, at jeg ved en del om lego, mindcraft og bordfodbold. Ved siden af forskningen nyder jeg gerne en god bog, en god middag med mine venner, en vinterbadetur i det kolde Øresund, rejser til eksotiske steder eller hygge og bagning med ungerne. Haven er nok det sted, jeg bedst slapper af, og var jeg ikke blevet forsker, var jeg muligvis blevet gartner.  

Gymnasium og bopælskommune 

Student fra Svendborg Gymnasium og bosat i Københavns kommune (Amager).