Institut for Fysik og Astronomi 

 

Forskningsleder

Víctor Silva Aguirre

Adjunkt, ph.d., født 1982

Fagområde

Astrofysik

Projekt

Galaktisk Arkæologi: På udgravning i Mælkevejen

Hvad handler dit projekt om? 

Ved at studere stjerner i uudforskede egne af Mælkevejen vil vi i projektet afsløre de fysiske processer, som har skabt vores egen galakse, og som har påvirket dens udvikling frem til i dag. Vi forstår endnu ikke i dybden, hvordan Mælkevejen er dannet, og hvordan den har udviklet sig. Vi har gjort os nogle antagelser, som dels er bygget på teoretiske modeller og dels på noget, som i nogen udstrækning er gætterier tilpasset de kendte observationer. Området har til en vis grad stået i stampe. Galaktisk arkæologi er et forsøg på at komme videre. Vi vil koble de kendte teoretiske modeller for galaksedannelse og galakseudvikling sammen med konkrete nye observationer af forskellige udvalgte typer af stjerner i særligt udvalgte områder i Mælkevejen.  

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Himlen fascinerer mig og har altid gjort det. I starten af min karriere arbejdede jeg mest med at forstå, hvad stjernerne er, og hvordan forholdene er i deres indre. Efterhånden udviklede mine interesser og mit arbejde sig til andre grene af astrofysikken. Det at finde ud af, hvordan vores egen galakse er blevet dannet og dens evolution sidenhen, er noget af det mest spændende, jeg kan forestille mig at forske videre i. Det er jo forudsætningen for at forstå det grundliggende spørgsmål om vores plads i Universet, og hvordan vores planet og hele Solsystemet er opstået. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Vi stiler efter at bestemme de vigtigste parametre for titusinder af stjerner i fjerne dele af Mælkevejen og at gøre det med en nøjagtighed, som aldrig før er opnået. Det er både teoretisk og observationelt et banebrydende arbejde: Vi har til hensigt at skabe de mest avancerede stjernemodeller nogensinde, og vi skal sammenholde dem med præcise observationer fra tre forskellige rummissioner. Når det er gennemført, vil vi have et enestående sæt af meget velbestemte stjerner, som vi så kan sammenligne med de nyeste modeller for Mælkevejen. Endemålet er at få besvaret nogle af de manglende, men fundamentale spørgsmål om galaksens dannelse og evolution. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Der er tale om frontlinieforskning, hvor vi har mulighed for at undervise studerende både på Bachelor- og Masterniveau i forskningsprocesser og -resultater, mens det foregår. Alle de studerende (på BSc, MSc og ph.d.-niveau) og postdocs, som kommer til at arbejde med projektet, får adgang til at bruge og videreudvikle de nyeste analysemetoder for big-data og algoritmer til machine learning. Det giver erfaringer, som også kan anvendes i andre forskningsområder og i både den offentlige og den private sektor. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude-bevillingen vil gøre det muligt for mig at opbygge en velfunderet forskningsgruppe, som bliver basis for studiet af Galaktisk Arkæologi i Danmark. At stå i spidsen for et sådant forskningsprojekt er et meget vigtigt karrieretrin, hvor jeg dels får mulighed for at forfølge mine forskningsidéer i samarbejde med postdocs og ph.d.--studerende på det højest mulige internationale niveau og dels styrker mine ledelseskompetencer. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Min videnskabelige livsrejse har indtil nu ført mig fra Chile til Danmark via et ph.d.-studium i Tyskland og forskningsophold i Portugal og i USA. Nu og her, hvor jeg er ansat som forsker på et af Verdens førende universiteter, skal jeg så også sikre mig, at min familie forstår, hvad jeg mener, når jeg svarer dem i det, der falder først for i et sammensurium af fire sprog, i det dejlige og vanvittige kaos, som hersker i et hjem med to mindre børn!  

Gymnasium og bopælskommune

Student fra Instituto O’Higgins de Rancagua, Chile, og bopæl i Aarhus.