Forskningsprojektets videnskabelige titel

Towards understanding why half of the world’s species live in tropical rainforests: an integrative Big Data approach

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet

Institut for Bioscience, Sektion for Økoinformatik og Biodiversitet

FAGOMRÅDE

Evolutionsbiologi, økologi

KONTAKTINFO

+45 8715 6136
wolf.eiserhardt@bios.au.dk

 

Forskningsleder

Wolf L. Eiserhardt

Lektor, ph.d., født 1983

Populærvidenskabelig titel

Hvorfor lever halvdelen af verdens arter i tropisk regnskov? 

Hvad handler dit projekt om?

Halvdelen af verdens arter lever i tropisk regnskov, selvom denne type skov kun dækker en meget lille del af verdens overflade. Denne enormt høje koncentration af arter kan indtil videre ikke forklares. I mit projekt vil jeg undersøge, hvordan tre grundlæggende processer: artsdannelse, uddøen og migration kan forklare regnskovens artsrigdom, med fokus på regnskovens planter. Jeg vil samle meget store datasæt om plantearternes udbredelse, økologi og slægtskabsforhold og analysere dem ved hjælp af nye statistiske metoder. Ved at gøre dette vil jeg - for første gang i historien - kunne tegne et globalt billede af, hvilke processer der er hovedansvarlige for artsrigdommen i regnskoven, og hvilke miljøfaktorer som påvirker det. Dette kan hjælpe os med at forstå hvordan menneskeskabte miljøforandringer vil forstyrre regnskovens naturlige evolutionære dynamik. 

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Siden mine universitetsstudier har jeg været fascineret af hvorfor nogle dele af verden (som regnskoven) er meget artsrige, mens andre (som Danmark) er forholdsvis artsfattige. Samtidig har jeg haft en stor fascination af livets træ, som viser hvordan alt liv på jorden er forbundet af evolution – og at vi faktisk kan rekonstruere det ved hjælp af DNA. Det tog mig ikke lang tid at finde ud af, at de to interesser kan kombineres med fordel, fordi geografiske mønster i artsrigdom ikke kan forstås uden at kende livets træ. 

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

En af de største udfordringer er at finde data som kan fortælle noget om halvdelen af verdens arter. Der findes kun data for en brøkdel af dem. Derfor har vi valgt at fokusere på planterne, for de er en af de bedst dokumenterede og økologisk vigtigste grene af livets træ. Der mangler dog stadig meget data, og det skal der tages højde for hvis vi vil opnå globale, generelle svar. Den anden udfordring er, at der mangler statistiske modeller, som tager højde for alle de processer, som kunne være relevante, og kan bruges på store dataset – så der skal løbende være fokus på metodeudvikling. 

Hvilke perspektiver vurderer du selv, at din forskning på sigt kan have for det omgivende samfund?

Regnskoven er under stort pres næsten overalt, hvor den findes. Det er vigtigt for samfundet at forstå, hvad det er der forsvinder, når regnskoven bliver fældet eller skadet af menneskeskabte klimaforandringer. For eksempel: hvor mange millioner års evolution er det, der går tabt? Dette håber jeg blandt andet at mit projekt kan oplyse befolkningen om igennem forskningsbaseret undervisning og formidling til et bredt publikum. 

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Jeg er netop begyndt at opbygge min egen forskningsgruppe med fokus på evolutionær biodiversitetsforskning på Aarhus Universitet. Sapere Aude-programmet giver mig mulighed for at udvide min gruppe og styrke dens profil med et enormt spændende forskningsprojekt. Denne mulighed vil jeg udnytte til for alvor at etablere mig som forskningsleder i det danske og internationale forskningslandskab, og bringe evolutionær biodiversitetsforskning i rampelyset. 

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min kommende kone i Aarhus C, fordi vi elsker bylivet og at være tæt på universitetet, hvor vi begge to arbejder. Vi er dog også naturmennesker, og jeg er især glad for at vandre og fiske i naturskønne områder – eller at køre en tur på små snoede landeveje på min motorcykel.   

Gymnasium og bopælskommune

Heinrich Heine Gymnasium, Hamburg, Tyskland. Bosat i Aarhus C.