DFF udbud - Evaluering af DFF-Forskningsprojekter

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) ønsker med dette udbud at få tilbud på opgaven med at udføre en evaluering af projekter givet under virkemidlet Forskningsprojekter.

Fonden bevilger årligt omkring 1 mia. kr. til fri og excellent forskning. Fonden har en virkemiddelportefølje, som på forskellig vis skal bidrage til at understøtte dette formål. Fonden evaluerer og justerer løbende sammensætning og indretningen af fondens virkemiddelportefølje.

Virkemidlet Forskningsprojekter (betegnes i 2019 som Forskningsprojekt 1 og 2) er i volumen fondens største virkemiddel, og DFF ønsker dybdegående viden om, hvordan og i hvilket omfang Forskningsprojekter virker efter hensigten. 

Evalueringen skal undersøge, hvorledes fondens primære virkemiddel understøtter formålet om at styrke excellence og nybrud i dansk forskning med afsæt i opslagsteksten for Forskningsprojekter, herunder forskningsprojekt 2’s særlige fokus på at udvikle samarbejdet i dansk forskning. 

Den økonomiske ramme for løsning af opgaven er på maksimalt 950.000 DKK ekskl. moms.

Tidsfrist

Tilbud på gennemførelse af opgaven skal være DFF i hænde senest den 25.02.2019 kl. 8.00.

Tilbud bedes fremsendt til DFF som et pdf-dokument per e-mail til enhedsleder Vibeke Grønvall Kristensen vgk@ufm.dk,
fuldmægtig Katrine Bisgaard kbi@ufm.dk og til fuldmægtig Anne Lindeløv anli@ufm.dk

 

Bilag - Udbudsmateriale

DFF udbudsmateriale - Forskningsprojekter

Bilag 1: Udkast til kontrakt
Bilag 2: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2010
Bilag 3: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2011
Bilag 4: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2012
Bilag 5: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2013
Bilag 6: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2014
Bilag 7: Danmarks Frie Forskningsfond opslag 2015
Bilag 8: Danmarks Frie Forskningsfond Forskningsprojekt evaluering 2011
Bilag 9: ERC Qualitative Evaluation of completed projects funded by the European Research Council (2017)
Bilag 10: 5 veje til forskningsimpact