Digital post

Henvendelser til Danmarks Frie Forskningsfond (DFF), der indeholder personfølsomme- og/eller fortrolige oplysninger, skal sendes med digital post
  • Fortrolige oplysninger: CPR-nummer, straffeforhold, belastende familieforhold og des lignende  (listen er ikke udtømmende)

  • Oplysninger der efter omstændighederne kan være fortrolige:  Oplysninger om indtægts- og formueforhold, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold, interne familieforhold og des lignende (listen er ikke udtømmende)

  • Følsomme personoplysninger: Race og etnisk oprindelse, politisk overbevisning, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger og seksuelle forhold eller seksuel orientering (listen er udtømmende).

    Kontakt med sikker mail - link her