Forskerskatteordning

Det er muligt at søge om nedsat skattebetaling for forskere, som rekrutteres i udlandet, og som ansættes i en dansk virksomhed eller forskningsinstitution. Forskerskatteordningens formål er at gøre det muligt for dansk erhvervsliv og danske forskningsinstitutioner at tiltrække og fastholde højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Forskerskatteordningen gælder for alle brancher og for såvel danskere som udlændinge.