Indstillinger og udpegninger til råd, nævn og udvalg

Retningslinjer for rekvirering af Danmarks Frie Forskningsfonds forskningsfaglige rådgivning i forbindelse med indstillings- og udpegningssager.

Ved anmodning om denne type rådgivning medsendes nedenstående information:

  • Baggrundsinformation, herunder blandt andet om der er mulighed for genudpegning samt hvilken profil der søges. Hvis Danmarks Frie Forskningsfond tidligere har indstillet/udpeget medlemmer til organet, vil oplysninger om årstal eller evt. sagsnummer være til stor hjælp.
  • Procedure, herunder om der er tale om en indstillings- eller  udpegningssag. Medsend gerne en (tentativ) tidsplan for processen.
  • Udpegningsperiode, herunder forventet arbejdsbelastning, opgaver, mødefrekvens og lignende.
  • Kommissorium, vedtægter eller lignende samt oversigt over nuværende sammensætning.

Informationen er nødvendig for både Danmarks Frie Forskningsfonds vurdering, men også for rådets eventuelle indhentelse af tilsagn hos potentielle kandidater.

Rekvirenten afholder som hovedregel eventuelt honorar/kompensation i forbindelse med fondens eller udvalgets arbejde.

Behandlingstiden i Danmarks Frie Forskningsfond er afhængig af opgavens kompleksitet og rådets mødefrekvens. Derfor anbefales det, at sekretariatet for Danmarks Frie Forskningsfond varsles så tidligt som muligt om påtænkte henvendelser, og at alt relevant materiale fremsendes senest to måneder før den ønskede svarfrist.

Når en indstillingssag er afsluttet, bedes Danmarks Frie Forskningsfond orienteret om udfaldet af den pågældende sag ved kopi af indstillings-/udpegningsbrev.