Ligningslovens § 8 - udtalelse om forskning

Told- og skatteforvaltningen skal forinden godkendelse af fradrag indhente en udtalelse fra Danmarks Frie Forskningsfond om, hvorvidt den ansøgende forening mv. anvender midler til forskning.

Ansøgninger om godkendelse efter ligningslovens § 8 H skal sendes til Skattestyrelsen. Der skal søges hvert år, og ansøgningsfristen er den 1. oktober for det kalenderår der søges godkendelse for.

Ansøgningsskema og vejledning er tilgængelig på:

 
Yderligere oplysninger


Danmarks Frie Forskningsfond, Allan Hegelund, tlf. 7231 8330

Skattestyrelsen, Dennis Macapaz Christensen tlf. 72374541 og Alice K. Dybdahl tlf. 72370299.