Ligningslovens § 8 - udtalelse om forskning

Told- og skatteforvaltningen skal forinden godkendelse af fradrag indhente en udtalelse fra Danmarks Frie Forskningsfond om, hvorvidt den ansøgende forening mv. anvender midler til forskning.

Ansøgninger om godkendelse efter ligningslovens § 8 H skal sendes til SKAT. Der skal søges hvert år, og ansøgningsfristen er den 1. oktober for det kalenderår der søges godkendelse for.

Ansøgningsskema og vejledning er tilgængelig på:

 
Yderligere oplysninger


Danmarks Frie Forskningsfond, Allan Hegelund tlf. 7231 8330

SKAT, Juridisk administration, tlf.72 22 18 18 / Connie Hansen tlf. 7237 1568 eller Maja Speed Petterson tlf. 7237 0144