Rådgivning

Danmarks Frie Forskningsfond yder forskningsfaglig rådgivning til Folketinget, uddannelses- og forskningsministeren og andre, der har ønske om at rekvirere rådgivning. Årligt behandler fonden ca. 250-400 forskningsfaglige rådgivningssager.

Fondens forskningsfaglige rådgivning dækker:

  • Høringssvar til relevante love og forskningsfaglige spørgsmål
  • Indstillinger og udpegninger til råd, nævn og udvalg
  • Rådgivning om fondssager fra andre fonde
  • Internationale høringssager

En forespørgsel  om forskningsfaglig rådgivning rettes til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse, som koordinerer sagen med de relevante faglige råd. En rådgivningssag involverer ofte flere fagområder, og her er Danmarks Frie Forskningsfonds faglige bredde en styrke.

Fondens medlemmer er aktive forskere med højt kvalificeret videnskabelig baggrund, og medlemmerne er blandt de fremmeste eksperter inden for deres felt. Danmarks Frie Forskningsfond dækker hele det forskningsfaglige felt.

Danmarks Frie Forskningsfonds indstillinger og udpegninger af personer til råd, nævn og udvalg er en vigtig opgave, idet rådet opererer som garant for, at de relevante kandidater har den nødvendige faglige tyngde og den rette faglige profil til funktionen.

Andre fonde rekvirerer råd i forbindelse med forskningsfaglig vurdering af ansøgninger eller med forslag til medlemmer af ekspertudvalg eller eksterne bedømmere.

Høringssager behandles på det førstkommende møde i Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og de faglige råd, der skal bidrage. Derfor henstiller fonden, at henvendelser om forskningsfaglig rådgivning fremsendes med minimum to måneders frist.