Globalt forskningssamarbejde

Forskningssamarbejde med resten af verden er nødvendigt for, at dansk og europæisk forskning kan stå bedre rustet til at møde globaliseringens udfordringer.

Europæisk forskning udfordres i disse år af en øget konkurrence fra Asien og USA. I Danmark og på europæisk plan er der en klar erkendelse af, at forskningssamarbejde med resten af verden er nødvendigt for, at Europa kan stå bedre rustet til at møde globaliseringens udfordringer.

Bilaterale samarbejdsaftaler

Danmarks Frie Forskningsfond søger at fremme danske styrkeområders muligheder for samarbejde med særligt stærke forskningsmiljøer i vækstlande i og udenfor Europa, primært i form af bilaterale aftaler. DFF er aktuelt involveret i følgende bilaterale aftaler.

National Science Foundation i USA

Danmarks Frie Forskningsfond og National Science Foundation (NSF) ønsker gensidigt at fremme danske og amerikanske postdoc-stipendiaters internationale mobilitet. Det er derfor aftalt gensidigt at oplyse om postdoc-stipendiaters muligheder for at søge midler til at gennemføre et forskningsophold i hhv. Danmark og USA.

Således opfordrer DFF danske forskere, der ønsker at gennemføre et ophold på et amerikansk universitet, til at søge Danmarks Frie Forskningsfond om midler hertil. Der kan søges om et ophold af 1 – 3 års varighed. Ansøgere henvises til at søge virkemidlet DFF-International Postdoc, som udbydes af de faglige forskningsråd (jf. det aktuelle opslag).

National Science Foundation opfordrer på tilsvarende vis amerikanske forskere, der ønsker at gennemføre et ophold, der foregår helt eller delvist på et dansk universitet, til at søge NSF om midler hertil. Der kan søges om et ophold af 24 måneders varighed gennem NSF’s International Research Fellowship Program (IRFP).

GROW-forskningsprogram - Graduate Research Opportunities Worldwide 

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har i 2015 indgået en aftale med National Science Foundation (NSF) om forskningsprogrammet Graduate Research Opportunities Worldwide (GROW). GROW-programmet fungerer som en supplerende bevilling til NSF’s forskeruddannelsesprogram Graduate Research Fellowship Program, der leder til en forskningsbaseret kandidat- eller ph.d.-grad. NSF dækker samfundsvidenskab, naturvidenskab og ingeniørvidenskab.

Forskere, som har en Sapere Aude: DFF-Forskningsleder, Sapere Aude: DFF-Topforsker eller DFF-Forskningsprojekt 1, 2 eller 3 bevilling, har mulighed for at opnå supplerende bevilling fra DFF til et kortvarigt værtsskab af 2-12 måneders varighed for kandidat- og ph.d.-studerende, der er tilknyttet National Science Foundations Graduate Research Fellowship Program. Den supplerende bevilling skal bidrage til stipendiatens deltagelse i internationalt forskningssamarbejde og internationalisering af dansk forskning.

DFF’s engagement i Global Research Council

På det globale plan er fonden engageret i det arbejde, der foregår i regi af Global Research Council (GRC). Global Research Council er en samarbejdsorganisation for forskningsfinansierende institutioner fra hele verden. Organisationen er dedikeret til at fremme udveksling af erfaringer og udvikling af standarder og best practices i fællesskab mellem forskningsfinansierende institutioner. Dansk deltagelse i GRC’s årlige møder går på skift mellem Danmarks Grundforskningsfond og Danmarks Frie Forskningsfond. Næstformand Jan Philip Solovej deltager i møderne på vegne af fonden. 

International tilstedeværelse

For at give forskningsinstitutioner og virksomheder lettere adgang til at udveksle viden med verdens førende videncentre har Uddannelsesministeriet etableret en række brohoveder og innovationscentre i udvalgte internationale forskningsmiljøer og i nye vækstområder.

Danmarks Frie Forskningsfond understøtter i sin virksomhed disse tiltag og ønsker at medvirke til etableringen af nye, hvor det skønnes til gavn for dansk forskning.