Nordisk forskningssamarbejde og NordForsk

Danmarks Frie Forskningsfond ser det nordiske samarbejde som en vigtig del af det europæiske forskningslandskab. Derfor støtter fonden nordisk forskningssamarbejde på de felter, hvor de nordiske landes forskningsmiljøer supplerer hinanden og hvor der kan skabes merværdi og synergi.

NordForsk er en selvstændig nordisk forskningsrådgivende og -finansierende organisation under Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U), som har til formål at forenkle, koordinere og styrke det nordiske samarbejde inden for forskning og uddannelse.

NordForsk skal blandt andet søge at styrke samarbejdet mellem centrale finansieringsinstitutioner, herunder de nationale forskningsråd. En anden opgave er at styrke samarbejdet med nordiske innovationssystemer gennem Nordic Innovation.

De Nordiske Samarbejdsnævn (NOS)

NOS har overordnet til formål at fremme og stimulere samarbejdet mellem nordiske forskere. Nævnene uddeler godt 100 millioner kroner årligt til fællesnordiske aktiviteter. Hovedparten af aktiviteterne finansieres af de medvirkende nationale forskningsråd og udvælges efter bottom-up princippet.