Procedure for ekstraordinær udpegning af bestyrelsesformand

Danmarks Frie Forskningsfonds nuværende bestyrelsesformand, professor David Dreyer Lassen, bliver prorektor for forskning ved Københavns Universitet fra den 1. januar 2021 og stopper samtidig som formand for Danmarks Frie Forskningsfond. Der skal derfor udpeges en ny bestyrelsesformand med indtræden snarest muligt i 2021, og der er af samme årsag udarbejdet en ekstraordinær indkaldelse.

Uddannelses- og forskningsministeren udpeger bestyrelsesformanden for Danmarks Frie Forskningsfond efter godkendelse af kandidaten i Regeringens ansættelsesudvalg. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udarbejder en indstilling til ministeren baggrund af de indkomne forslag. Uddannelses- og forskningsministeren kan vælge at udpege en bestyrelsesformand, der ikke er foreslået.

Alle kan foreslå kandidater til Danmarks Frie Forskningsfond. Indkaldelsen er åben og offentliggøres på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside og
sendes derudover pr. e-mail til en bred kreds af interessenter. Indkaldelsen annonceres endvidere i landsdækkende medier.

Efter fristens udløb behandler Uddannelses- og Forskningsstyrelsen de indkomne forslag til bestyrelsesformand.

Udpegning i personlig egenskab
Alle medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfond, herunder bestyrelsesformanden udpeges i deres personlige egenskab og repræsenterer således ingen interesser.

Behandling af personoplysninger
Danmarks Frie Forskningsfonds behandling af personoplysninger i forbindelse med udpegningen af bestyrelsesformand kan tilgås via dette link.

Alle kandidater skal have givet samtykke til behandling af deres personoplysninger.