Bestyrelse og faglige råd

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond tegner fonden politisk og strategisk og varetager sammen med de faglige råd den forskningsfaglige rådgivning til bl.a. uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen.

Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af fondens midler mellem de faglige råd og har ikke selv bevillings-kompetence. Bestyrelsen består af ni anerkendte forskere. Bestyrelsens formand er David Dreyer Lassen.

Anette Warring
Professor, ph.d., Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet

Anette Warring er historiker og har tidligere været formand for Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation og er medlem af Videnskabernes Selskab. Anette Warring forsker i det 19. og 20. århundredes historie og samfundsforhold og særligt har erindringshistorie og historiebrug, 2. verdenskrig og 1960'erne og 70'ernes politiske og kulturelle aktivisme hendes interesse. Hun er forfatter til flere udgivelser om disse emner og deltager i europæiske og danske tværvidenskabelige forskningsprojekter og netværk.

Birgit Schiøtt
Professor, ph.d., Institutleder af Institut for kemi ved Aarhus Universitet

Birgit Schiøtt er daglig leder af ”Biomodelleringsgruppen”, der beskæftiger sig med proteiners og andre biomolekylers indbyrdes vekselvirkninger, specielt med fokus på hjernens kemi. Men hun arbejder også med andre emner som eksempelvis peptider involveret i Type 2 Diabetes og forskellige teknologisk vigtige peptider og proteiner. Desuden er Birgit Schiøtt tilknyttet iNANO og har mange samarbejdsprojekter med medicinal- og bioteknologiske virksomheder og akademiske forskningsgrupper i både Danmark og udlandet.

DAVID DREYER LASSEN, BESTYRELSESformand
Professor, ph.d, Økonomisk Institut på Københavns Universitet

David Dreyer Lassen er professor i økonomi ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet, og kommer fra en post som formand for Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd inden for samfund og erhverv. Han har derudover deltaget i Udvalget for bedre universitetsuddannelser, som regeringen nedsatte i 2017.

Jesper Wengel
Professor, ph.d., Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, Syddansk Universitet

Jesper Wengel bedriver forskning og innovation inden for DNA-kemi og står sammen med sin forskergruppe bag molekylet kaldet LNA, der er en kemisk efterligning af naturens genetiske molekyler. LNA indgår i udviklingen af lægemidler til bekæmpelse af folkesygdomme som kræft og forhøjet kolesteroltal. Wengel leder til daglig forskningscentret BioNEC finansieret af Villum Fonden, og han er modtager af et ERC advanced grant. Hans LNA-patenter danner grundlag for en række større biotekselskaber, som arbejder med lægemiddeludvikling og diagnostik. Wengel er desuden medstifter af biotekfirmaet RiboTask ApS.

Lone Gram, Næstformand
Professor, ph.d., Centerleder, DTU Bioenegineering på Danmarks Tekniske Universitet

Lone Gram forsker i bakteriel øko-fysiologi og bioteknologi. Forskningen fokuserer på bakterier fra vand (ferskt og marint) og omfatter både patogene bakterier og gavnlige bakterier. Lone Gram har kendskab til fonden som tidligere formand for forskningsrådet for Natur og Univers. Derudover er hun centerleder for Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites.

Maja horst
Professor, Ansvarlig teknologi, Danmarks Tekniske Universitet & institut for kommunikation, københavns universitet

Maja Horst er professor og grupperleder ved Danmarks Tekniske Universitet og blev den første professor med en grad i ansvarlig teknologi. Maja Horst satte sig 1. september 2019 i spidsen for ansvarlig teknologi i et nyoprettet professorat. Maja Holst er også tilknyttet Københavns Universitet, hvor hun er professor ved Institut for Kommunikation.

MEtte MArie rosenkilde
viceinstitutleder, Professor, Biomedicinsk Institut, københavns universitet

Mette M. Rosenkilde er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Mette M. Rosenkilde modtog i KFJ-prisen i 2017 for sin banebrydende forskning i protein-receptorer med fokus på udvikling af nye lægemidler. Derudover er Mette M. Rosenkilde gruppeleder ved forskningsgruppen for molekylær farmakologi.

Ole Kirk
Ph.d., Vice President, Novozymes A/S

Ole Kirk har en Ph.D. i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet og bestrider en post som Vice President for Research and Development ved Novozymes A/S. Derudover er Ole Kirk forskningsdirektør i divisionen Household Care & Technical Industries Division, hvor han bl.a. forsker i bioteknologiske løsninger til produktion af enzymer og mikroorganismer.

Søren Kragh Moestrup
Professor, ph.d.,Institut for biomedicin - forskning og uddannelse, syd, aarhus universitet

Læge Søren Kragh Moestrup har de seneste 16 år bedrevet en forskningskarriere som professor i medicinsk biokemi i ind- og udland, han forsker i molekylær inflammationsbiologi og er til daglig forskningsleder for inflammationsforskningen ved Institut for Molekylær Medicin. Han blev i 2012 medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Desuden er han medstifter af to biotekfirmaer og tilknyttet Klinisk Biokemisk Afd., Odense Universitetshospital, som forskningsoverlæge. Moestrups forskning er delvist finansieret af Det Europæiske Forskningsråd, ERC.

 

Kultur og Kommunikation

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfag.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til humanistiske spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation.

 Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Rådet har 12 medlemmer, der er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab. 

RÅDSMedlemmer:
Anders V. Munch, Professor, Syddansk Universitet (Rådsformand for FKK)
Anne-Marie Søndergaard Christensen, Lektor, Syddansk Universitet
Bobby (Robert) Zachariae, Professor, Aarhus Universitet
Dorte Marie Søndergaard, Professor, Aarhus Universitet
Helle Vandkilde, Professor, Aarhus Universitet
Henrik Jørgensen, Lektor, Aarhus Universitet
Iben Fonnesberg-Schmidt, Professor MSO, Aalborg Universitet
Jens Seeberg, Professor MSO, Aarhus Universitet
Jørgen Bruhn, Professor, PhD., Linnéuniversitetet, Sverige
Kirsten Frandsen, Professor, Aarhus Universitet
Margit Warburg, Professor, Københavns Universitet
Per H. Hansen, Professor, Copenhagen Business

Kontakt til rådsmedlemmerne i Danmarks Frie Forskningsfond går gennem sekretariatet via mail DFF@ufm.dk 

Natur og Univers

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt sigte. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning inden for det naturvidenskabelige, datalogiske og matematiske område. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers 

Rådets 15 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

RÅDSMedlemmer

Angela Fago, Professor MSO, Aarhus Universitet
Birgitte Haahr Kallipolitis, Professor, Syddansk Universitet                                                                                                                                                                Carsten Wiuf,Professor, Københavns Universitet
David Lundbek Egholm, Professor MSO, Aarhus Universitet
David Tanner, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Henrik Grum Kjærgaard, Professor, Københavns Universitet
Ida Fabricius, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Jette Kastrup, Professor MSO, Københavns Universitet
Karsten Flensberg, Professor, Københavns Universitet
Lars Birkedal, Professor, Aarhus Universitet
Michael Drewsen, Professor, Aarhus Universitet
Michael Møller Hansen, Professor, Aarhus Universitet (Rådsformand for FNU)
Søren Bak, Professor, Københavns Universitet
Tenna Riis, Professor, Aarhus Universitet
Torben Heick Jensen, Professor, Aarhus Universitet

Kontakt til rådsmedlemmerne i Danmarks Frie Forskningsfond går gennem sekretariatet via mail DFF@ufm.dk 

Samfund og Erhverv

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv (FSE) støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (fx udviklingsforskning, kønsforskning, kulturgeografi).

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til samfundsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige område én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Enkelte virkemidler har løbende ansøgningsfrist, der fremgår af opslaget.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådets 12 medlemmer er anerkendte forskere og udpeget af Uddannelsesministeren i deres personlige egenskab.

RÅDSMedlemmer
Bjørn Thomassen, Professor MSO, Roskilde Universitet
Christian Albrekt Larsen, Professor MSO, Aalborg Universitet
Christian Borch, Professor, Copenhagen Business School
Christian M. Dahl, Professor, Syddansk Universitet
Karen Lund Petersen, Professor MSO, Københavns Universitet
Kathrine Vitus, Lektor, Aalborg Universitet
Mads Meier Jæger, Professor, Københavns Universitet
Marianne Simonsen, Professor, Aarhus Universitet
Mette Hartlev, Professor, Københavns Universitet
Peter Norman Sørensen, Professor, Københavns Universitet
Søren Serritzlew, Professor, Aarhus Universitet (Rådsformand for FSE)
Toke Reichstein, Professor, Copenhagen Business School

Kontakt til rådsmedlemmerne i Danmarks Frie Forskningsfond går gennem sekretariatet via mail DFF@ufm.dk 

Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk og samfundsmedicinsk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til sundhedsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinier for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere og udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

RÅDSMedlemmer
Allan Vaag, Forskningsleder, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center Copenhagen
Anders Fink-Jensen, Professor, overlæge, dr.med., Psykiatrisk Center København
Anne-Marie Nybo Andersen, Professor, Københavns Universitet
Birgitte Holst, Professor MSO, Københavns Universitet
Claus Oxvig, Professor, Aarhus Universitet
Eva Irene Bossano Prescott, Professor, overlæge, dr.med., Bispeberg Hospital
Helle Prætorius Øhrwald, Professor, Aarhus Universitet
Inge Marie Svane, Professor, overlæge, dr.med., Herlev Hospital
Irene Petersen, Professor, Århus Universitet/University College london
Jakob Balslev Sørensen, Professor, Københavns Universitet
Jesper Svejstrup, Senior Scientist, Professor, ph.d., The Francis Crick Institute
Kirsten Grønbæk, Professor, overlæge, Københavns Universitet (Rådsformand for FSS)
Leif Østergaard, Professor, dr.med., Aarhus Universitetshospital
Niels Møller, Professor, overlæge, Aarhus Universitet/Aarhus Universitetshospital
Niels Obel, Professor, Københavns Universitet/Rigshospitalet   
Shohreh Issazadeh-Navikas, Professor, Københavns Universitet   
Thor Grundtvig Theander, Professor, Københavns Universitet    
Torben Kruse, Professor, afdelingsforstander, Odense Universitetshospital

Kontakt til rådsmedlemmerne i Danmarks Frie Forskningsfond går gennem sekretariatet via mail DFFt@ufm.dk 

Teknologi og Produktion

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion (FTP) støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller har et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til teknisk videnskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere og udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

RÅDSMedlemmer

Christian Vestergaard Poulsen, NKT Photonics A/S                                                                                                                                                                             Dennis Sandris Nielsen, Professor, Københavns Universitet                                                                                                                                                               Hanne Frøkiær, Professor, Københavns Universitet (Rådsformand for FTP)
Hanne Mørck Nielsen, Professor, Københavns Universitet
Henrik Stang, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Henrik Wenzel, Professor, Syddansk Universitet
Jens Honoré Walther, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Keld Johansen, Lead Scientist, Haldor Topsøe
Lis Wollesen de Jonge, Professor, Aarhus Universitet
Mogens Brøndsted Nielsen, Professor, Københavns Universitet
Morten Petersen, Professor, Københavns Universitet
Ole Kæseler Andersen, Professor, Aalborg Universitet
Peter Balling, Professor MSO, Aarhus Universitet
Peter Gorm Larsen, Professor, Aarhus Universitet
Peter Ruhdal Jensen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
Preben Dybdahl Thomsen, Professor, Københavns Universitet
Stine Jacobsen, Professor, Københavns Universitet
Thomas Bak, Professor, Aalborg Universitet

Kontakt til rådsmedlemmerne i Danmarks Frie Forskningsfond går gennem sekretariatet via mail DFF@ufm.dk