Bestyrelse og faglige råd

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond tegner fonden politisk og strategisk og varetager sammen med de faglige råd den forskningsfaglige rådgivning til bl.a. uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen.

Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af fondens midler mellem de faglige råd og har ikke selv bevillings-kompetence. Bestyrelsen består af otte anerkendte forskere. 

MAJA HORST, Bestyrelsesformand
PROFESSOR, ANSVARLIG TEKNOLOGI, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET 

Maja Horst er professor og gruppeleder ved Danmarks Tekniske Universitet. Maja Horst satte sig 1. september 2019 i spidsen for ansvarlig teknologi i et nyoprettet professorat. Hun har har siddet i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR), og hun er præsident for European Assciation for the Study of Science and Technology (EASST). Maja Horst har desuden modtaget forskningskommunikationsprisen (2009).  

JØRGEN FRØKIÆR, næstformand
PROFESSOR, INSTITUTLEDER AF INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN, AARHUS UNIVERSITET

Jørgen Frøkiær har siden juli 2018 været leder af Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og har tidligere været udpeget til DFF’s faglige forskningsråd DFF | Sundhed og Sygdom for en 6-årig periode (2011-2016), herunder som næstformand (2011-2014) og formand (2015-2016). Jørgen Frøkiær har en omfattende international forskningserfaring, hvor han har arbejdet med at besvare både kliniske sundhedsvidenskabelige og grundvidenskabelige problemstillinger og har mere end 25 års erfaring som forskningsleder.

BIRGIT SCHIØTT
PROFESSOR, PH.D., INSTITUTLEDER AF INSTITUT FOR KEMI VED AARHUS UNIVERSITET

Birgit Schiøtt er daglig leder af ”Biomodelleringsgruppen”, der beskæftiger sig med proteiners og andre biomolekylers indbyrdes vekselvirkninger, specielt med fokus på hjernens kemi. Men hun arbejder også med andre emner som eksempelvis peptider involveret i Type 2 Diabetes og forskellige teknologisk vigtige peptider og proteiner. Desuden er Birgit Schiøtt tilknyttet iNANO og har mange samarbejdsprojekter med medicinal- og bioteknologiske virksomheder og akademiske forskningsgrupper i både Danmark og udlandet.

 
Lasse horne kjældgaard
PROFESSOR, PH.D., Centerleder ved H.c. andersen centret, SYDDANSK UNIVERSITET

Lasse Horne Kjældgaard er leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet og har bestredet en lang række udvalgs- og rådsposter, herunder flere som beskikket af Kulturministeriet. Han sidder i Det Danske Akademi og har sekretærposten herfor, og han har tidligere været direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og leder af Georg Brandes-forskeruddannelsesprogrammet på Københavns Universitet. Lasse Horne Kjældgaard har en meget stærk profil inden for forskningsadministration, forskningsledelse og forskningssamarbejde.

LASSE rosendahl
PROFESSOR, PH.D., Institutleder på Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Lasse Rosendahls fagområde er klassisk teknisk videnskab. Han har 25 års erfaring med forskning og forskningsudvikling, forskningsledelse, ansøgninger både nationalt og internationalt, internationalt bestyrelsesarbejde f.eks. International Thermoelectric Society, forskningsrådsarbejde i Skandinavien, programkomitearbejde i Horizon 2020 og Horizon Europe. I det sidste halvandet år har han været institutleder på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.

LONE GRAM
PROFESSOR, PH.D., CENTERLEDER, DTU BIOENEGINEERING PÅ DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET

Lone Gram forsker i bakteriel øko-fysiologi og bioteknologi. Forskningen fokuserer på bakterier fra vand (ferskt og marint) og omfatter både patogene bakterier og gavnlige bakterier. Lone Gram har kendskab til fonden som tidligere formand for forskningsrådet for Natur og Univers. Derudover er hun centerleder for Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites.

METTE MARIE ROSENKILDE
VICEINSTITUTLEDER, PROFESSOR, BIOMEDICINSK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Mette M. Rosenkilde er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Mette M. Rosenkilde modtog i KFJ-prisen i 2017 for sin banebrydende forskning i protein-receptorer med fokus på udvikling af nye lægemidler. Derudover er Mette M. Rosenkilde gruppeleder ved forskningsgruppen for molekylær farmakologi.

Nanna mik-meyer
PROFESSOR, ph.d., copenhagen business school

Nanna Mik-Meyer er professor i sociologi ved Copenhagen Business School, hvor hun også tidligere har været prodekan for forskning. Nanna Mik-Meyer har været medlem og næstformand i bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office, er bestyrelsesmedlem i VIVE og har tidligere været medlem af National Videnskabsetisk Komité og de bibliometriske forskningsindikatorers faggrupper, sociologi og folkesundhed. Nanna Mik-Meyer har tidligere været udpeget til DFF’s faglige forskningsråd DFF | Samfund og Erhverv for en 4-årig periode (2015-2018), herunder været medlem af forretningsudvalget (2016-2018).

OLE KIRK
PH.D., VICE PRESIDENT, NOVOZYMES A/S

Ole Kirk har en Ph.D. i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet og bestrider en post som Vice President for Research and Development ved Novozymes A/S. Derudover er Ole Kirk forskningsdirektør i divisionen Household Care & Technical Industries Division, hvor han bl.a. forsker i bioteknologiske løsninger til produktion af enzymer og mikroorganismer.

 • Læs forretningsorden
 • Læs Lov om Danmarks Frie Forskningsfond, Kapitel 4-
 • Oversigt over medlemmer pr. 1. januar 2022 
 •  

  Bestyrelsen 2022
  Bestyrelsen samlet_februar 2022

   

  Kultur og Kommunikation

  Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

  Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfag.

  Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til humanistiske spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

  Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation.

  Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

  Rådets 12 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab. 

  RÅDSMEDLEMMER
  Anne-Marie Søndergaard Christensen, Professor, Syddansk Universitet (Rådsformand for FKK)
  Anders-Christian Jacobsen, Professor MSO, Aarhus Universitet
  Bo Poulsen, Professor, Aarhus Universitet
  Dorte Marie Søndergaard, Professor, Aarhus Universitet
  Helle Vandkilde, Professor, Aarhus Universitet
  Jens Seeberg, Professor MSO, Aarhus Universitet
  Jørgen Bruhn, Professor, Linnéuniversitetet, Sverige
  Kim Christian Schrøder, Professor, Roskilde Universitet
  Lone Kofoed Hansen, Lektor, Aarhus Universitet
  Mette Sandbye, Professor, Københavns Universitet
  Pia Quist, Professor, Københavns Universitet
  Randi Starrfelt, Professor MSO, Københavns Universitet

   

  Natur og Univers

  Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

  Rådet dækker alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik.

  Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt sigte. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning inden for det naturvidenskabelige, datalogiske og matematiske område. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

  Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers.

  Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers 

  Rådets 15 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

  RÅDSMEDLEMMER
  Henrik Grum Kjærgaard, Professor, Københavns Universitet (Rådsformand for FNU)
  Angela Fago, Professor MSO, Aarhus Universitet
  Birgitte Haahr Kallipolitis, Professor, Syddansk Universitet
  Carsten Wiuf, Professor, Københavns Universitet
  Karsten Flensberg, Professor, Københavns Universitet
  Kresten Lindorff-Larsen, Professor, Københavns Universitet
  Lars Birkedal, Professor, Aarhus Universitet
  Lars Nielsen, Professor, Københavns Universitet
  Shfaqat Abbas Khan, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
  Steen Lynge Hannestad, Professor, Aarhus Universitet
  Søren Bak, Professor, Københavns Universitet
  Tenna Riis, Professor, Aarhus Universitet
  Torben Heick Jensen, Professor, Aarhus Universitet
  Torsten Nygård Kristensen, Professor, Aalborg Universitet
  Troels Skrydstrup, Professor, Aarhus Universitet

   

  Samfund og Erhverv

  Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv (FSE) støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

  Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (fx udviklingsforskning, kønsforskning, kulturgeografi).

  Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til samfundsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

  Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

  Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige område én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Enkelte virkemidler har løbende ansøgningsfrist, der fremgår af opslaget.

  Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

  Rådets 12 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

  RÅDSMEDLEMMER
  Marianne Simonsen, Professor, Aarhus Universitet (Rådsformand for FSE)
  Bjørn Thomassen, Professor MSO, Roskilde Universitet
  Karen Lund Petersen, Professor MSO, Københavns Universitet
  Kathrine Vitus, Lektor, Aalborg Universitet
  Lasse Folke Kikkert Henriksen, Lektor, Copenhagen Business School
  Lisbeth Funding La Cour, Professor MSO, Copenhagen Business School
  Margaretha Järvinen, Professor, Københavns Universitet
  Mette Hartlev, Professor, Københavns Universitet
  Peter Norman Sørensen, Professor, Københavns Universitet
  Robert Tranekær Klemmensen, Professor, Syddansk Universitet
  Søren Serritzlew, Professor, Aarhus Universitet 
  Toke Reichstein, Professor, Copenhagen Business School


  Sundhed og Sygdom

  Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

  Rådet dækker alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk og samfundsmedicinsk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom.

  Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til sundhedsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

  Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

  Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinier for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom.

  Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

  Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

  RÅDSMEDLEMMER
  Anders Fink-Jensen, Professor, Psykiatrisk Center København (Rådsformand for FSS)
  Anne-Marie Nybo Andersen, Professor, Københavns Universitet
  Bo Torben Porse, Professor, Københavns Universitet/Rigshospitalet
  Eva Irene Bossano Prescott, Professor, Bispebjerg Hospital
  Eva Ran Hoffmann, Professor, Københavns Universitet
  Helle Prætorius Øhrwald, Professor, Aarhus Universitet
  Henrik Nielsen, Professor, Aalborg Universitet/Aalborg Universitetshospital
  Inge Marie Svane, Professor, Herlev Hospital
  Irene Petersen, Professor, Aarhus Universitet/University College London
  Jakob Balslev Sørensen, Professor, Københavns Universitet
  Marianne Skovsager Andersen, Professor, Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet
  Michael Lisby, Professor, Københavns Universitet
  Nanna Brix Finnerup, Professor, Aarhus Universitet
  Niels Jessen, Professor, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet
  Peter Rossing, Professor, Steno Diabetes Center/Københavns Universitet
  Shohreh Issazadeh-Navikas, Professor, Københavns Universitet   
  Thor Grundtvig Theander, Professor, Københavns Universitet    
  Torben Kruse, Professor, afdelingsforstander, Odense Universitetshospital

   

  Teknologi og Produktion

  Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion (FTP) støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

  Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller har et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov.

  Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til teknisk videnskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

  Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

  Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion.

  Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

  Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

  RÅDSMEDLEMMER
  Peter Balling, Professor MSO, Aarhus Universitet (Rådsformand for FTP)
  Christian Vestergaard Poulsen, CTO, NKT Photonics A/S
  Dennis Sandris Nielsen, Professor, Københavns Universitet
  Hanne Mørck Nielsen, Professor, Københavns Universitet
  Jens Honoré Walther, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
  Keld Johansen, Lead Scientist, Haldor Topsøe
  Lis Wollesen de Jonge, Professor, Aarhus Universitet
  Marianne Thomsen, Professor, Københavns Universitet
  Michael Havbro Faber-Nielsen, Professor Aalborg Universitet
  Mogens Brøndsted Nielsen, Professor, Københavns Universitet
  Morten Petersen, Professor, Københavns Universitet
  Peter Ruhdal Jensen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
  Preben Dybdahl Thomsen, Professor, Københavns Universitet
  Stephen Edward Rees, Professor, Aalborg Universitet
  Stine Jacobsen, Professor, Københavns Universitet
  Susanne Brix Pedersen, Professor, Danmarks Tekniske Universitet
  Susanne Bødker, Professor, Aarhus Universitet
  Thomas Bak, Professor, Aalborg Universitet

   Forståelsesramme for UFS' sekretariatsydelser til DFF