Bestyrelsen

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond tegner fonden politisk og strategisk og varetager sammen med de faglige råd den forskningsfaglige rådgivning til bl.a. uddannelsesministeren, Folketinget og regeringen. Bestyrelsen træffer beslutning om fordeling af fondens midler mellem de faglige råd og har ikke selv bevillingskompetence. Bestyrelsen består af ni anerkendte forskere.

Maja Horst
Maja Horst
Formand
Professor, Ansvarlig teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
Maja Horst er professor og gruppeleder ved Danmarks Tekniske Universitet. Maja Horst satte sig 1. september 2019 i spidsen for ansvarlig teknologi i et nyoprettet professorat. Hun har siddet i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFIR), og hun er præsident for European Association for the Study of Science and Technology (EASST). Maja Horst har desuden modtaget forskningskommunikationsprisen (2009).
Jørgen Frøkiær
Jørgen Frøkiær
Næstformand
PROFESSOR, INSTITUTLEDER, INSTITUT FOR KLINISK MEDICIN, AARHUS UNIVERSITET
Jørgen Frøkiær har siden juli 2018 været leder af Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet og har tidligere været udpeget til DFF’s faglige forskningsråd DFF | Sundhed og Sygdom for en 6-årig periode (2011-2016), herunder som næstformand (2011-2014) og formand (2015-2016). Jørgen Frøkiær har en omfattende international forskningserfaring, hvor han har arbejdet med at besvare både kliniske sundhedsvidenskabelige og grundvidenskabelige problemstillinger og har mere end 25 års erfaring som forskningsleder.
Birgit Schiøtt
Birgit Schiøtt
Medlem
PROFESSOR, PH.D., INSTITUTLEDER AF INSTITUT FOR KEMI VED AARHUS UNIVERSITET
Birgit Schiøtt er daglig leder af ”Biomodelleringsgruppen”, der beskæftiger sig med proteiners og andre biomolekylers indbyrdes vekselvirkninger, specielt med fokus på hjernens kemi. Men hun arbejder også med andre emner som eksempelvis peptider involveret i Type 2 Diabetes og forskellige teknologisk vigtige peptider og proteiner. Desuden er Birgit Schiøtt tilknyttet iNANO og har mange samarbejdsprojekter med medicinal- og bioteknologiske virksomheder og akademiske forskningsgrupper i både Danmark og udlandet.
Lasse Horne Kjældgaard
Lasse Horne Kjældgaard
Medlem
PROFESSOR, PH.D., CENTERLEDER VED H.C. ANDERSEN CENTRET, SYDDANSK UNIVERSITET
Lasse Horne Kjældgaard er leder af H.C. Andersen Centret ved Syddansk Universitet og har bestredet en lang række udvalgs- og rådsposter, herunder flere som beskikket af Kulturministeriet. Han sidder i Det Danske Akademi og har sekretærposten herfor, og han har tidligere været direktør i Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og leder af Georg Brandes-forskeruddannelsesprogrammet på Københavns Universitet. Lasse Horne Kjældgaard har en meget stærk profil inden for forskningsadministration, forskningsledelse og forskningssamarbejde.
Lasse Rosendahl
Lasse Rosendahl
Medlem
PROFESSOR, PH.D., INSTITUTLEDER PÅ INSTITUT FOR ENERGITEKNIK, AALBORG UNIVERSITET
Lasse Rosendahls fagområde er klassisk teknisk videnskab. Han har 25 års erfaring med forskning og forskningsudvikling, forskningsledelse, ansøgninger både nationalt og internationalt, internationalt bestyrelsesarbejde f.eks. International Thermoelectric Society, forskningsrådsarbejde i Skandinavien, programkomitearbejde i Horizon 2020 og Horizon Europe. I det sidste halvandet år har han været institutleder på Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.
Lone Gram
Lone Gram
Medlem
PROFESSOR, PH.D., CENTERLEDER, DTU BIOENEGINEERING, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Lone Gram forsker i bakteriel øko-fysiologi og bioteknologi. Forskningen fokuserer på bakterier fra vand (ferskt og marint) og omfatter både patogene bakterier og gavnlige bakterier. Lone Gram har kendskab til fonden som tidligere formand for forskningsrådet for Natur og Univers. Derudover er hun centerleder for Center of Excellence for Microbial Secondary Metabolites.
Mette Marie Rosenkilde
Mette Marie Rosenkilde
Medlem
VICEINSTITUTLEDER, PROFESSOR, BIOMEDICINSK INSTITUT, KØBENHAVNS UNIVERSITET
Mette M. Rosenkilde er professor ved Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet. Mette M. Rosenkilde modtog KFJ-prisen i 2017 for sin banebrydende forskning i protein-receptorer med fokus på udvikling af nye lægemidler. Derudover er Mette M. Rosenkilde gruppeleder ved forskningsgruppen for molekylær farmakologi.
Nanna Mik-Meyer
Nanna Mik-Meyer
Medlem
PROFESSOR, PH.D., COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL
Nanna Mik-Meyer er professor i sociologi ved Copenhagen Business School, hvor hun også tidligere har været prodekan for forskning. Nanna Mik-Meyer har været medlem og næstformand i bestyrelsen for Greater Copenhagen EU Office, er bestyrelsesmedlem i VIVE og har tidligere været medlem af National Videnskabsetisk Komité og de bibliometriske forskningsindikatorers faggrupper, sociologi og folkesundhed. Nanna Mik-Meyer har tidligere været udpeget til DFF’s faglige forskningsråd DFF | Samfund og Erhverv for en 4-årig periode (2015-2018), herunder været medlem af forretningsudvalget (2016-2018).
Ole Kirk
Ole Kirk
Medlem
PH.D., Selvstændig konsulent inden for bioteknologi
Ole Kirk har en Ph.D. i kemi fra Danmarks Tekniske Universitet og arbejder som selvstændig konsulent, videnskabelig rådgiver og bestyrelsesmedlem. Han har tidligere arbejdet på både Novo Nordisk og Novozymes, hvor han har været direktør for forskellige forskningsenheder og har blandt andet i en årrække været forskningsdirektør i Novozymes divisionen Household Care & Technical Industries, hvor der bl.a. forskes i bioteknologiske løsninger til produktion af enzymer og mikroorganismer.