Faglige råd

Danmarks Frie Forskningsfonds fem faglige råd støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådenes videnskabelige områder.

Vælg et råd fra listen herunder. 

Kultur og Kommunikation

Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for alle grene af kultur, æstetik, sprog, historie- og erkendelsesfag.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til humanistiske spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Rådets 12 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab. 

Natur og Univers

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker alle aspekter af forskning rettet mod grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt sigte. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning inden for det naturvidenskabelige, datalogiske og matematiske område. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers 

Rådets 15 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

Samfund og Erhverv

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (fx udviklingsforskning, kønsforskning, kulturgeografi).

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til samfundsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige område én gang om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv. Enkelte virkemidler har løbende ansøgningsfrist, der fremgår af opslaget.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådets 12 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

Sundhed og Sygdom

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk og samfundsmedicinsk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til sundhedsvidenskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinier for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.

Teknologi og Produktion

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion støtter konkrete forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne initiativer og giver forskningsfaglig rådgivning inden for rådets videnskabelige områder.

Rådet dækker den grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er motiveret af en konkret problemstilling eller har et klart anvendelsesmæssigt perspektiv, og som er rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov.

Rådet uddeler forskningsbevillinger til forskere, der arbejder inden for disse områder. Endvidere giver rådet forskningsfaglig rådgivning i relation til teknisk videnskabelige spørgsmål. Rådgivningen sker efter anmodning eller på eget initiativ.

Rådet bidrager desuden til at styrke formidlingen og anvendelsen af forskningsresultater og deltager i internationalt samarbejde.

Danmarks Frie Forskningsfond indkalder ansøgninger om støtte til forskning inden for rådets videnskabelige områder én til to gange om året. Opslaget indeholder information om krav til og retningslinjer for ansøgninger til Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion.

Læs forretningsorden for Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådets 18 medlemmer er anerkendte forskere udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeren i deres personlige egenskab.