Oversigt over siddende rådsmedlemmer 2022

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond

Navn Ansættelsessted  
Professor Birgit Schiøtt Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Jørgen Frøkiær Aarhus Universitet  
Professor Lasse Horne Kjældgaard Syddansk Universitet  
Professor Lasse Rosendahl Aalborg Universitet  
Professor Lone Gram Danmarks Tekniske Universitet  Mulighed for genudpegning
Professor Maja Horst Danmarks Tekniske Universitet  
Professor Mette Marie Rosenkilde Københavns Universitet  
Professor Nanna Mik-Meyer Copenhagen Business School  
Vice President Ole Kirk Novozymes A/S  


Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Kunsthistorie, arkitektur‐ og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab,
teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé‐ og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab,
pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis
sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning.

Vacant    
Professor Anders-Christian Jacobsen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Anne-Marie Søndergaard Christensen Syddansk Universitet  
Professor Bo Poulsen Aalborg Universitet   
Professor Dorte Marie Søndergaard Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Helle Vandkilde Aarhus Universitet  
Professor MSO Jens Seeberg Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Jørgen Bruhn Linnéuniversitetet, Sverige Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Kim Christian Schrøder Roskilde Universitet  
Lektor Lone Koefoed Hansen Aarhus Universitet  
Professor Mette Sandbye Københavns Universitet  
Professor Pia Quist Københavns Universitet  
Professor MSO Randi Starrfelt Københavns Universitet  

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi
samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Professor Angela Fago Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Birgitte Haahr Kalipolitis Syddansk Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Carsten Wiuf Københavns Universitet  
Professor Henrik Grum Kjærgaard Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Karsten Flensberg Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Kresten Lindorff-Larsen Københavns Universitet  
Professor Lars Birkedal Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Lars Nielsen Københavns Universitet  
Professor Shfagat Abbas Khan Danmarks Tekniske Universitet  
Professor Steen Lynge Hannestad Aarhus Universitet  
Professor Søren Bak Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Tenna Riis Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Torben Heick Jensen Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Torsten Nygård Kristensen Aalborg Universitet  
Professor Troels Skrydstrup Aarhus Universitet  

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. kommunikationsforskning, udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Professor MSO Bjørn Thomassen Roskilde Universitet Mulighed for genudpegning
Professor MSO Karen Lund Petersen Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Lektor Kathrine Vittus Aalborg Universitet Mulighed for genudpegning
Lektor Lasse Folke Kikkert Henriksen Copenhagen Business School  
Professor MSO Lisbeth Funding la Cour Copenhagen Business School  
Professor Margaretha Järvinen Københavns Universitet  
Professor Marianne Simonsen Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Mette Hartlev Københavns Universitet  
Professor Peter Norman Sørensen Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Robert Tranekær klemmensen Syddansk Universitet  
Professor Søren Serritzlew Aarhus Universitet  
Professor Toke Reichstein Copenhagen Business School Mulighed for genudpegning

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker således de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler. De samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Vacant    
Professor Anders Fink-Jensen Psykiatrisk Center København Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Anne-Marie Nybo Andersen Københavns Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Bo Torpen Porse Rigshospitalet/Københavns Universitet  
Professor Eva Irene Bossano Prescott Bispebjerg Hospital Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor MSO Eva Ran Hoffmann Københavns Universitet  
Professor Helle Prætorius Øhrwald Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Henrik Nielsen Aalborg Universitetshospital  
Professor Inge-Marie Svane Herlev Hospital  
Professor Irene Petersen Aarhus Universitet, University College London  
Professor Jakob Balslev Sørensen Københavns Universitet  
Professor Marianne Skovsager Andersen Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet  
Professor Michael Lisby Københavns Universitet  
Professor Nanna Brix Finnerup Aarhus Universitet  
Professor Niels Jessen Aarhus Universitet  
Professor Peter Rossing Steno Diabetes Center Copenhagen  
Professor Shohreh Issazadeh-Navikas Københavns Universitet  
Professor Thor Grundtvig Theander Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Torben A. Kruse Odense Universitetshospital Afbeskikkes pr. 31. december 2022

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge‐ og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin‐ og produktionsteknik, medicoteknik, mikro‐ og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

CTO Christian Vestergaard Poulsen NKT Photonics A/S  
Professor Dennis Sandris Nielsen Københavns Universitet  
Professor Hanne Mørck Nielsen Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Jens Honoré Walther Danmarks Tekniske Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Lead Scientist Keld Johansen Haldor Topsoe A/S  
Professor Lis Wollesen de Jonge Aarhus Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Marianne Thomsen Aarhus Universitet  
Professor Michael Havbro Faber-Nielsen Aalborg Universitet  
Professor Mogens Brøndsted Nielsen Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Morten Petersen Københavns Universitet  
Professor Peter Balling Aarhus Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022
Professor Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Preben Dybdahl Thomasen Københavns Universitet  
Professor Stephen Edward Rees Aalborg Universitet  
Professor Stine Jacobsen Københavns Universitet Mulighed for genudpegning
Professor Susanne Brix Pedersen Danmarks Tekniske Universitet  
Professor Susanne Bødker Aarhus Universitet  
Professor Thomas Bak Aalborg Universitet Afbeskikkes pr. 31. december 2022