Oversigt over siddende rådsmedlemmer 2022

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond

Navn Ansættelsessted
Professor Birgit Schiøtt Aarhus Universitet
Professor Jørgen Frøkiær Aarhus Universitet
Professor Lasse Horne Kjældgaard Syddansk Universitet
Professor Lasse Rosendahl Aalborg Universitet
Professor Lone Gram Danmarks Tekniske Universitet 
Professor Maja Horst Danmarks Tekniske Universitet
Professor Mette Marie Rosenkilde Københavns Universitet
Professor Nanna Mik-Meyer Copenhagen Business School
Vice President Ole Kirk Novozymes A/S


Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Kunsthistorie, arkitektur‐ og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab,
teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé‐ og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab,
pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis
sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning.

Vacant  
Vacant  
Professor Anders-Christian Jacobsen Aarhus Universitet
Professor Anne-Marie Søndergaard Christensen Syddansk Universitet
Professor Dorte Marie Søndergaard Aarhus Universitet
Professor Helle Vandkilde Aarhus Universitet
Professor MSO Jens Seeberg Aarhus Universitet
Professor Jørgen Bruhn Linnéuniversitetet, Sverige
Professor Kim Christian Schrøder Roskilde Universitet
Lektor Lone Koefoed Hansen Aarhus Universitet
Professor Pia Quist Københavns Universitet
Professor MSO Randi Starrfelt Københavns Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi
samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Professor Angela Fago Aarhus Universitet
Professor Birgitte Haahr Kalipolitis Syddansk Universitet
Professor Carsten Wiuf Københavns Universitet
Professor Henrik Grum Kjærgaard Københavns Universitet
Professor Karsten Flensberg Københavns Universitet
Professor Kresten Lindorff-Larsen Københavns Universitet
Professor Lars Birkedal Aarhus Universitet
Professor Lars Nielsen Københavns Universitet
Professor Shfagat Abbas Khan Danmarks Tekniske Universitet
Professor Steen Lynge Hannestad Aarhus Universitet
Professor Søren Bak Københavns Universitet
Professor Tenna Riis Aarhus Universitet
Professor Torben Heick Jensen Aarhus Universitet
Professor Torsten Nygård Kristensen Aalborg Universitet
Professor Troels Skrydstrup Aarhus Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. kommunikationsforskning, udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Professor MSO Bjørn Thomassen Roskilde Universitet
Professor MSO Karen Lund Petersen Københavns Universitet
Lektor Kathrine Vittus Aalborg Universitet
Lektor Lasse Folke Kikkert Henriksen Copenhagen Business School
Professor MSO Lisbeth Funding la Cour Copenhagen Business School
Professor Margaretha Järvinen Københavns Universitet
Professor Marianne Simonsen Aarhus Universitet
Professor Mette Hartlev Københavns Universitet
Professor Peter Norman Sørensen Københavns Universitet
Professor Robert Tranekær klemmensen Syddansk Universitet
Professor Søren Serritzlew Aarhus Universitet
Professor Toke Reichstein Copenhagen Business School

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker således de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler. De samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Vacant  
Professor Anders Fink-Jensen Psykiatrisk Center København
Professor Anne-Marie Nybo Andersen Københavns Universitet
Professor Bo Torpen Porse Rigshospitalet/Københavns Universitet
Professor Eva Irene Bossano Prescott Bispebjerg Hospital
Professor MSO Eva Ran Hoffmann Københavns Universitet
Professor Helle Prætorius Øhrwald Aarhus Universitet
Professor Henrik Nielsen Aalborg Universitetshospital
Professor Inge-Marie Svane Herlev Hospital
Professor Irene Petersen Aarhus Universitet, University College London
Professor Jakob Balslev Sørensen Københavns Universitet
Professor Marianne Skovsager Andersen Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet
Professor Michael Lisby Københavns Universitet
Professor Nanna Brix Finnerup Aarhus Universitet
Professor Peter Rossing Steno Diabetes Center Copenhagen
Professor Shohreh Issazadeh-Navikas Københavns Universitet
Professor Thor Grundtvig Theander Københavns Universitet
Professor Torben A. Kruse Odense Universitetshospital

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge‐ og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin‐ og produktionsteknik, medicoteknik, mikro‐ og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

CTO Christian Vestergaard Poulsen NKT Photonics A/S
Professor Dennis Sandris Nielsen Københavns Universitet
Professor Hanne Mørck Nielsen Københavns Universitet
Professor Jens Honoré Walther Danmarks Tekniske Universitet
Lead Scientist Keld Johansen Haldor Topsoe A/S
Professor Lis Wollesen de Jonge Aarhus Universitet
Professor Marianne Thomsen Aarhus Universitet
Professor Michael Havbro Faber-Nielsen Aalborg Universitet
Professor Mogens Brøndsted Nielsen Københavns Universitet
Professor Morten Petersen Københavns Universitet
Professor Peter Balling Aarhus Universitet
Professor Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet
Professor Preben Dybdahl Thomasen Københavns Universitet
Professor Stephen Edward Rees Aalborg Universitet
Professor Stine Jacobsen Københavns Universitet
Professor Susanne Brix Pedersen Danmarks Tekniske Universitet
Professor Susanne Bødker Aarhus Universitet
Professor Thomas Bak Aalborg Universitet