Oversigt over siddende rådsmedlemmer 2023

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond

Navn Ansættelsessted
Professor Birgit Schiøtt Aarhus Universitet
Professor Jørgen Frøkiær Aarhus Universitet
Professor Lasse Rosendahl Aalborg Universitet
Professor Lone Gram Danmarks Tekniske Universitet 
Professor Maja Horst Danmarks Tekniske Universitet
Professor Mette Marie Rosenkilde Københavns Universitet
Professor Nanna Mik-Meyer Copenhagen Business School
Vice President Ole Kirk Novozymes A/S
VAKANT  


Danmarks Frie Forskningsfond | Kultur og Kommunikation

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Kunsthistorie, arkitektur‐ og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé‐ og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning.

Navn Ansættelsessted
Professor Anders Engberg-Pedersen Syddansk Universitet
Professor Ane Qvortrup Syddansk Universitet
Professor Anne-Marie Søndergaard Christensen Syddansk Universitet
Professor Bo Poulsen Aalborg Universitet 
Professor Helle Vandkilde Aarhus Universitet
Professor Kim Christian Schrøder Roskilde Universitet
Lektor Lone Koefoed Hansen Aarhus Universitet
Professor Mette Sandbye Københavns Universitet
Professor Mikkel Bille Københavns Universitet
Professor Pia Quist Københavns Universitet
Professor MSO Randi Starrfelt Københavns Universitet
Professor MSO Ulla Schmidt Aarhus Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Natur og Univers

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for de klassiske discipliner astronomi, fysik, kemi, matematik, datalogi, molekylær biologi, biokemi/biofysik, biologi, geologi samt den naturvidenskabelige del af geografi.

Navn Ansættelsessted
Professor Carsten Wiuf Københavns Universitet
Professor Henrik Grum Kjærgaard Københavns Universitet
Professor Johannes Overgaard Aarhus Universitet
Lektor Kirstine Berg-Sørensen Danmarks Tekniske Universitet
Professor Kresten Lindorff-Larsen Københavns Universitet
Professor Lars Birkedal Aarhus Universitet
Professor Lars Nielsen Københavns Universitet
Lektor Mette Burmølle Københavns Universitet
Professor Shfagat Abbas Khan Danmarks Tekniske Universitet
Professor Steen Lynge Hannestad Aarhus Universitet
Professor Søren Bak Københavns Universitet
Professor Tenna Riis Aarhus Universitet
Professor Tinna Ventrup Stevnsner Aarhus Universitet
Professor Torsten Nygård Kristensen Aalborg Universitet
Professor Troels Skrydstrup Aarhus Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (f.eks. kommunikationsforskning, udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi).

Navn Ansættelsessted
Professor MSO Bjørn Thomassen Roskilde Universitet
Seniorforsker Karen Lund Petersen Dansk Institut for Internationale Studier
Lektor Kathrine Vitus Aalborg Universitet
Professor MSO Lisbeth Funding la Cour Copenhagen Business School
Professor Margaretha Järvinen Københavns Universitet
Professor Marianne Simonsen Aarhus Universitet
Professor Mette Hartlev Københavns Universitet
Professor Peter Norman Sørensen Københavns Universitet
Professor Robert Tranekær Klemmensen Lunds Universitet
Professor Søren Serritzlew Aarhus Universitet
Professor Toke Reichstein Copenhagen Business School
VAKANT  

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Sundhed og Sygdom

Rådet dækker de forskningsfaglige områder inden for alle aspekter af såvel grundvidenskabelig som klinisk forskning rettet mod menneskers sundhed og sygdom. Rådet dækker således de grundvidenskabelige aspekter gennem f.eks. molekylær medicin og genetik, anatomi, medicinsk fysiologi og biokemi, medicinsk mikrobiologi, farmakologi og lægemidler, sygdomsmodeller samt medicinsk bioinformatik og systembiologi. De kliniske aspekter dækker bl.a. medicin, kirurgi og psykiatri, odontologi, udredning og diagnose og paramedicin, undersøgelse og behandling, herunder ernæring, motion og lægemidler. De samfundsmedicinske aspekter omfatter bl.a. forebyggelse, sundhedstjeneste og epidemiologiske aspekter.

Navn Ansættelsessted
Professor Bo Torpen Porse Rigshospitalet/Københavns Universitet
Professor Claus Thorn Ekstrøm Københavns Universitet/Region Hovedstaden
Professor MSO Eva Ran Hoffmann Københavns Universitet
Professor Helle Prætorius Øhrwald Aarhus Universitet
Professor Henrik Nielsen Aalborg Universitetshospital
Professor Inge-Marie Svane Herlev Hospital
Professor Irene Petersen Aarhus Universitet, University College London
Professor Jakob Balslev Sørensen Københavns Universitet
Professor Marianne Skovsager Andersen Odense Universitetshospital/Syddansk Universitet
Professor Mette Nyegaard Aalborg Universitet
Professor Michael Eriksen Benros Psykiatrisk Center København/Københavns Universitet
Professor Michael Hecht Olsen Holbæk Sygehus/Syddansk Universitet
Professor Michael Lisby Københavns Universitet
Professor Nanna Brix Finnerup Aarhus Universitet
Professor Niels Jessen Steno Diabetes Center Aarhus/Aarhus Universitet
Professor Peter Rossing Steno Diabetes Center Copenhagen
Professor Shohreh Issazadeh-Navikas Københavns Universitet
Professor Thor Grundtvig Theander Københavns Universitet

 

Danmarks Frie Forskningsfond | Teknologi og Produktion

Rådet dækker følgende hoveddiscipliner: Animalsk produktion, bioteknologi, bygge‐ og anlægsteknik, elektronik, energiteknik, fødevarevidenskab, informationsteknologi, jordbrugsvidenskab, kemiteknik, kommunikationsteknologi, materialeteknologi, maskin‐ og produktionsteknik, medicoteknik, mikro‐ og nanoteknologi, miljøteknologi, vegetabilsk produktion, veterinærvidenskab samt udnyttelse af naturressourcer og miljøbeskyttelse.

Navn Ansættelsessted
CTO Christian Vestergaard Poulsen NKT Photonics A/S
Professor Dennis Sandris Nielsen Københavns Universitet
Professor Hanne Mørck Nielsen Københavns Universitet
Professor Henrik Myhre Jensen Aarhus Universitet
Professor Horst-Günter Rubahn Syddansk Universitet
Lead Scientist Keld Johansen Haldor Topsoe A/S
Professor Lis Wollesen de Jonge Aarhus Universitet
Professor Marianne Thomsen Aarhus Universitet
Professor Michael Havbro Faber-Nielsen Aalborg Universitet
Professor Mogens Brøndsted Nielsen Københavns Universitet
Professor Morten Petersen Københavns Universitet
Professor Petar Popovski Aalborg Universitet
Professor Peter Ruhdal Jensen Danmarks Tekniske Universitet
Professor Preben Dybdahl Thomasen Københavns Universitet
Professor Stephen Edward Rees Aalborg Universitet
Professor Stine Jacobsen Københavns Universitet
Professor MSO Susanne Brix Pedersen Danmarks Tekniske Universitet
Professor Susanne Bødker Aarhus Universitet